Nog steeds uitbreiding intensieve veehouderij

Sinds april vorig jaar is de kippenstapel met 9% gegroeid. Nederland is momenteel 108 miljoen kippen rijk. Hiervan worden er 55 miljoen voor de vleesproductie gehouden en 44 miljoen voor de eierproductie.

De toename van de kippenstapel heeft zich met name de afgelopen twee jaar voorgedaan. Deze groei blijkt niet alleen te worden veroorzaakt door uitbreiding binnen de pluimveesector. Een groot aantal bedrijven uit andere sectoren, met name de akkerbouw en rundveehouderij, ging in de genoemde periode voor het eerst kippen houden.

De groei van de kippenstapel heeft zich in alle provincies voorgedaan, met uitzondering van Zuid-Holland en Zeeland. De toename met 2,2 miljoen stuks in Limburg springt wel het meest in het oog. In de drie provincies met traditioneel de meeste kippen, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, worden er momenteel 68,5 miljoen gehouden. Dit is bijna tweederde van de totale kippenstapel.

Kippen per provincie

Kippen per provincie

Herstel varkensstapel

In het voorjaar van 1997, net na het uitbreken van de varkenspest, waren er ruim 15,1 miljoen varkens in Nederland. Dit aantal kelderde in de loop van dat jaar naar 11,4 miljoen varkens. In april 1998 werden alweer 13,4 miljoen varkens geteld. Exact een jaar later worden in Nederland 14,0 miljoen varkens gehouden.

De stijging van het aantal varkens tussen april 1998 en april 1999 heeft vooral plaatsgevonden in de gebieden die in 1997 het zwaarst door de pest zijn getroffen. In Noord-Brabant is het aantal varkens het afgelopen jaar met 16% gestegen tot 5,8 miljoen stuks. De varkensstapel in Limburg is met 5% gegroeid. Hier worden momenteel 1,9 miljoen varkens gehouden.

Varkens per provincie

Varkens per provincie

Daling aantal melkkoeien ten einde?

Op het moment van invoering van de melkquotering in 1984 waren er in Nederland ruim 2,5 miljoen melkkoeien. Omdat het nationale melkquotum redelijk stabiel is gebleven en de gemiddelde melkproductie per koe steeds toenam is, het aantal melkkoeien jarenlang gedaald. De daling verliep echter steeds minder snel. Hoewel de gemiddelde melkproductie per koe nog steeds toeneemt, is in 1998 en 1999 het aantal melkkoeien gelijk gebleven op 1,6 miljoen stuks.

De Nederlandse veestapel

De Nederlandse veestapel
Remko Koeman

Bron: CBS, Landbouwtelling 1999