Zoekresultaten

212 resultaten voor veestapel
212 resultaten voor veestapel

Pagina 5 van 9

Artikelen

Rundveestapel, 2008 - 2020

Rundveestapel stand van melkvee en vleesvee op basis van Landbouwtelling CBS en oormerkregistratie van RVO EZ

Cijfers

Monitor Mineralen en mestwetgeving 2004

Dit rapport geeft informatie over de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid in Nederland. Het bevat gegevens over de ontwikkeling van de veestapel, mesttransporten, mineralenaangiften,...

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 april 2018.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 juli 2018

Cijfers

Biologische landbouw

De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen. De biologische veestapel groeide met 10 procent, en het areaal biologische landbouw was 3 procent groter dan een jaar...

Video's

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de graasdieren) per hectare cultuurgrond.

Cijfers

Overschrijding fosfaatplafond hoger

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 gestegen tot 180,1 miljoen kg.

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2002 en 2003*

In het artikel komen de berekeningsmethodiek, de mestproductie- en uitscheidingsfactoren per diercategorie en de totale mest- en mineralenproductie in 2002 aan de orde. Verder worden de voorlopige...

Artikelen
Artikelen

Krimp in aantal bedrijven met varkens

et aantal bedrijven met varkens is met 12,0 procent afgenomen van ruim 4 duizend in 2019 naar 3,6 duizend in 2020. De varkensstapel is gekrompen met 1,2 procent naar ruim 12 miljoen varkens.

Artikelen
Artikelen

Landbouwtelling

Beschrijving van de structuur van de Nederlandse agrarische sector (gegevens over bedrijven , veestapel, gewassen en speciale onderwerpen).

Overig

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers
Artikelen

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Dierlijke mest en mineralen 2019

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2019.

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2020

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2020.

Publicaties

Mineralen in de landbouw 1990-2003*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Dierlijke mest; mest en mineralen per diercategorie, 1990-2013

Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen. Provincies, landbouwgebieden, concentratiegebieden en stroomgebieden.

Cijfers

Grote veehouderijbedrijven, 2011

Grote veehouderijbedrijven naar grootteklasse per provincie.

Cijfers

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de melkveestapel) per hectare cultuurgrond.

Cijfers