Zoekresultaten

206 resultaten voor veestapel
206 resultaten voor veestapel

Pagina 6 van 9

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien in Nederland en ook per provincie.

Cijfers
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Veranderingen snijmaïs 2011- 2016

Veranderingen in het oppervlakte snijmaïs in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Cijfers

Land- en tuinbouwcijfers 2012

Deze gezamenlijke publicatie van het LEI en het CBS biedt jaarlijks een breed scala aan gegevens over de ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw.

Publicaties
Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2014

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2014 ten opzichte van 2013 met 6 miljoen kg gestegen tot 172 miljoen kg. Dit is nog net onder het voor Nederland vastgestelde fosfaatplafond van 173...

Publicaties

Minder geblaat, meer gemekker op boerderij

Nederland telt bijna 1 miljoen schapen en 328 duizend melkgeiten. Het aantal geiten neemt toe, het aantal schapen af.

Artikelen

Varkensstapel

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Biologische landbouw op bijna 3 procent van cultuurgrond

Op 1 april 2012 waren er in Nederland volgens de landbouwtelling 1448 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van alle landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie, 1994-2009

Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen. Provincies, landbouwgebieden, concentratiegebieden en stroomgebieden.

Cijfers

Minder kalveren en varkens geslacht in tweede kwartaal

In Nederlandse slachthuizen zijn in het tweede kwartaal van 2020 minder kalveren en varkens geslacht dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Fosfaatplafond overschreden door toename mestproductie

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 voor het eerst in ruim vijf jaar boven het door de EU vastgestelde fosfaatplafond gekomen. De productie groeide vorig jaar tot 176,3 miljoen kg...

Artikelen

Recordaantal geiten in Nederland

Nederland telt dit jaar opnieuw een record aantal geiten

Artikelen

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2013 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1440 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig
Artikelen
Artikelen

Uitstoot ammoniak uit dierenstallen nog te hoog

In 2008 werd twee derde van de legkippen in zogeheten emissiearme stallen gehouden. De meeste vleeskuikens, vleesvarkens en zeugen zaten in 2008 nog in stallen die te veel ammoniak uitstoten.

Artikelen

Waarom is stikstof een discussie?

Hoeveel stikstof stoot Nederland uit, waar komt deze vandaan en waarom is die uitstoot een probleem? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt het allemaal uit in deze video.

Video's