Zoekresultaten

65 resultaten voor toeristenbelasting
65 resultaten voor toeristenbelasting

Pagina 2 van 3

Overheidsfinanciën 2020

Door de coronacrisis namen de uitgaven van de overheid in 2020 flink toe, terwijl de inkomsten daalden. Hierdoor sloot de overheid 2020 af met een tekort van ruim 33 miljard euro.

Publicaties

Horeca; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - 2017

Horeca; omzet. index 2010 =100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)

Cijfers

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2020

In deze editie van de kwartaalmonitor overheidsfinanciën aandacht voor de Nederlandse overheidsfinanciën in 2020 en het effect van de coronacrisis hierop.

Publicaties

Gemeentelijke heffingen stijgen met 2,5 procent in 2018

Gemeenten verwachten volgend jaar 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen.

Artikelen

Opbrengst gemeentelijke heffingen volgend jaar boven de 9 miljard

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen groeit naar verwachting in 2016 met 2,3 procent tot meer dan 9 miljard euro. Vijf jaar geleden inden gemeente nog 8 miljard aan heffingen. Van de drie...

Artikelen

Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100, 2005 -2013

Hotels, restaurants en cafés. Omzet: indexcijfers 2010 = 100 Ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 15 t/m 19 juli 2013 (week 29).

Artikelen

Overheidsfinanciën kerngegevens vanaf 1990

Uitgaven en inkomsten van de overheid. Lopende rekening, kapitaal rekening en financiële rekening.

Cijfers

Gemeenten heffen volgend jaar 9,4 miljard euro

De belasting voor gebruik openbare grond (precariobelasting) stijgt het meest

Artikelen

Aan- en verkopen van goederen naar economische categorieën

Uitgaven voor consumptieve bestedingen en investeringen en inkomsten door verkoop, per overheidslaag.

Cijfers

Overheidstekort na drie kwart jaar 27 miljard euro

Tekort overheid na drie kwartalen is 27 miljard euro. Over het derde kwartaal bedroeg het tekort 12 miljard euro, ruim minder dan over het tweede kwartaal. De schuld van de overheid stond eind...

Artikelen

Gemeenterekeningen, baten en lasten per functie

Gemeenterekeningen; baten, lasten en saldo naar gemeentelijke functie.

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Gemeenten heffen 9,7 miljard euro in 2018

Gemeenten verwachten 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen in 2018, 2,5 procent meer dan in 2017.

Artikelen

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Horeca; omzetontwikkeling, 1993-2012

Omzetindexcijfers en omzetontwikkelingen in de horeca (SBI 55 en 56)

Cijfers

Inkomsten overheidslagen naar sectoren en functies

Overheidsinkomsten per categorie en overheidslaag, naar functie.

Cijfers

Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gerealiseerde opbrengsten gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeenterekeningen, baten en lasten per functie naar grootteklasse

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Jachthavens; capaciteit, tarieven en voorzieningen 1997-2012

Aantal jachthavens, zomerligplaatsen, winterstalling, tarieven. Naar capaciteit jachthavens en periode.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in mln euro

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in euro/woonruimte

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in euro/inwoner

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Cijfers