Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, 1999 - 2003

Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, 1999 - 2003

Regio's Gemeentelijke hoofdfuncties Perioden Functies euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Nederland Toeristenbelasting 2003 5,9
Minder dan 5 000 inwoners Toeristenbelasting 2003 92,9
5 000 tot 10 000 inwoners Toeristenbelasting 2003 7,4
10 000 tot 20 000 inwoners Toeristenbelasting 2003 7,9
20 000 tot 50 000 inwoners Toeristenbelasting 2003 5,0
50 000 tot 100 000 inwoners Toeristenbelasting 2003 0,9
100 000 tot 150 000 inwoners Toeristenbelasting 2003 4,6
150 000 tot 250 000 inwoners Toeristenbelasting 2003 0,9
250 000 inwoners en meer Toeristenbelasting 2003 14,6
Groningen (Pv) Toeristenbelasting 2003 1,2
Friesland Toeristenbelasting 2003 10,1
Drenthe Toeristenbelasting 2003 6,7
Overijssel Toeristenbelasting 2003 2,2
Flevoland Toeristenbelasting 2003 2,9
Gelderland Toeristenbelasting 2003 3,5
Utrecht (Pv) Toeristenbelasting 2003 2,1
Noord-Holland Toeristenbelasting 2003 13,9
Zuid-Holland Toeristenbelasting 2003 3,3
Zeeland Toeristenbelasting 2003 24,3
Noord-Brabant Toeristenbelasting 2003 2,8
Limburg Toeristenbelasting 2003 8,7
Noord-Nederland Toeristenbelasting 2003 6,1
Oost-Nederland Toeristenbelasting 2003 3,0
West-Nederland Toeristenbelasting 2003 7,8
Zuid-Nederland Toeristenbelasting 2003 4,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Gemeentenrekeningen, in mln euro en euro per inwoner.
Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in mln euro en
euro per inwoner.
De beleidsgebieden van de gemeenten zijn verdeeld over een aantal
hoofdfuncties, die op hun beurt in functionele specificaties (functies)
zijn verdeeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Functies euro/inwoner
Saldo