Gemeenten heffen in 2019 meer dan 10 miljard euro

© Hollandse Hoogte / Harold Versteeg
Gemeenten verwachten dit jaar 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan in 2018. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/00ef124f95c947569ae424479e9220e0]

Van de drie gemeentelijke heffingen die het meeste opbrengen stijgt de opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. Samen zijn ze met bijna 7,6 miljard euro goed voor 75 procent van alle heffingen.

Opbrengsten gemeentelijke heffingen, begroting 2019
 Opbrengsten
Onroerendezaakbelasting4,109
Reinigingsrechten en afvalstofheffing1,811
Rioolheffing1,646
Parkeerheffingen0,928
Leges wonen en bouwen0,496
Toeristenbelasting0,294
Overige heffingen0,876

Grootste stijging afvalstoffenheffing na 2004

De begrote opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing neemt dit jaar met 5,0 procent toe tot 1,8 miljard euro, de grootste stijging na 2004. In de afgelopen tien jaar bleef de opbrengst van de reinigingsheffingen per saldo nagenoeg gelijk. De forse toename op de begroting van de reinigingsheffingen in 2019 komt vooral door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval. Een belangrijke factor hierin is de stijging van afvalstoffenbelasting die de Rijksoverheid oplegt aan bedrijven met een afvalverbrandingsinstallatie of stortplaats.

De ozb brengt in 2019 naar verwachting 4,1 miljard euro op. Dit is 4,0 procent meer dan in 2018, de grootste stijging in zes jaar. De gemiddelde toename van de begrote ozb over de afgelopen vijf jaar bedraagt 3,0 procent.

De opbrengst van de rioolheffing stijgt dit jaar gematigd met 2,4 procent tot 1,6 miljard euro. Dit is in lijn met de gemiddelde stijging van 1,9 procent op jaarbasis over de afgelopen vijf jaar.

Opbrengst onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffing gemeenten, begroting
 Onroerendezaakbelasting (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
20103,20,3
20113,5-0,3
20125,40,1
20135,4-0,2
20143,7-1,3
20153,3-1,2
20162,90,2
20172,50,2
20182,5-0,3
20194,05,0

Ruim 100 miljoen meer aan parkeerheffingen

Gemeenten begroten dit jaar 928 miljoen euro aan inkomsten uit parkeerheffingen. Dit is 101 miljoen euro meer dan in 2018, een toename van 12,2 procent. De stijging komt voor 90 procent voor rekening van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Bij de vier grote gemeenten neemt de opbrengst in 2019 met gemiddeld 22,5 procent toe. De overige gemeenten met een parkeerheffing begroten samen een stijging van de opbrengsten van 2,4 procent.

Opbrengst parkeerheffingen, begroting 2019
 Opbrengst parkeerheffingen
Amsterdam282
Rotterdam, Den Haag en Utrecht214
Overige gemeenten >100.000 inwoners244
Gemeenten 50.000 <100.000 inwoners106
Gemeenten <50.000 inwoners82

Verwachte opbrengst toeristenbelasting neemt met ruim 23 procent toe

Van de kleinere gemeentelijke heffingen stijgt de toeristenbelasting in 2019 met 23,3 procent het meest. De begrote stijging van 55 miljoen voor alle gemeenten tezamen is vooral toe te schrijven aan Amsterdam. De hoofdstad begroot 32 miljoen euro meer inkomsten uit toeristenbelasting dan voorgaand jaar, een stijging van bijna 40 procent. Ook Rotterdam en Den Haag begroten forse stijgingen van de opbrengsten. Zowel in Rotterdam als Den Haag neemt de opbrengst toeristenbelasting in 2019 met bijna 4 miljoen euro toe, een stijging van respectievelijk 82 procent en 56 procent.

Opbrengst toeristenbelasting, begroting
 Amsterdam (mln euro)Overige gemeenten (mln euro)
200931100
201026106
201125113
201231119
201337126
201441129
201537137
201644143
201766149
201880159
2019112182

Wijziging Paspoortwet leidt tot daling opbrengst secretarieleges

Aan secretarieleges wordt bijna een kwart minder aan ontvangsten begroot. Dit heeft te maken met de wijziging van de Paspoortwet, waardoor de geldigheidsduur van reisdocumenten en identiteitskaarten vanaf 9 maart 2014 voor personen van 18 jaar en ouder werd verlengd van vijf naar tien jaar. Dat uit zich met ingang van dit jaar in minder aanvragen voor deze documenten.