Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100, 2005 - 2013

Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100, 2005 - 2013

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2010=100) Indexcijfers omzet Prijs (2010=100) Indexcijfers omzet Volume (2010=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Prijs (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%)
Traditionele Horeca 2013* 106,9 106,5 100,4 0,5 2,0 -1,4
I Horeca 2013* 106,3 . . 0,7 . .
55 Logiesverstrekking 2013* 108,3 . . 3,1 . .
551 Hotels 2013* 109,2 . . 2,8 . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2013* 105,5 . . -0,2 . .
561 Restaurants, andere eetgelegenhede 2013* 110,9 106,7 104,0 1,8 1,8 0,1
56101 Restaurants 2013* 111,0 106,2 104,5 2,4 1,7 0,6
56102-56103 Cafetaria’s, ijssalons e.d. 2013* 110,8 107,6 103,0 0,9 1,9 -1,0
562 Kantines en catering 2013* 102,5 . . -0,3 . .
563 Cafés 2013* 94,4 109,3 86,4 -5,8 3,6 -9,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de horeca (SBI 2008 afdelingen 55 en 56). De omzet is uit te splitsen naar waarde, prijs en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 - december 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2013 zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 6 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet per 6 juni 2014 en zal worden opgevolgd door "Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100". Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet, de tabel is stopgezet per 6 juni 2014.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw en toeristenbelasting (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De prijsindexcijfers zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw en toeristenbelasting (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De cijfers zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.