Overheid; aan - en verkopen van goederen, 1993 - 1996

Overheid; aan - en verkopen van goederen, 1993 - 1996

Overheidslaag Perioden Uitgaven Totaal uitgaven (mln euro)
Totale overheid 1996* 23.592
Rijk 1996* 8.808
PBO 1996* 268
Provincies 1996* 753
Waterschappen 1996* 1.266
Gemeenschappelijke regelingen+Gemeenten 1996* 12.497
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Uitgaven (voor consumptieve bestedingen en investeringen) en inkomsten
(door verkoop van goederen en diensten en investeringsgoederen), per
overheidslaag.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Uitgaven aan aankoop van duurzame en niet-duurzame goederen en diensten.
Totaal uitgaven
Totale aankoop aan goederen en diensten.