Jachthavens; capaciteit, tarieven en voorzieningen 1997-2012

Jachthavens; capaciteit, tarieven en voorzieningen 1997-2012

Capaciteit jachthavens Perioden Jachthavens totaal (aantal) Zomerligplaatsen Totaal zomerligplaatsen (aantal) Zomerligplaatsen Vast verhuurd (aantal) Zomerligplaatsen Aantal zeilboten (aantal) Zomerligplaatsen Aantal motorboten (aantal) Zomerligplaatsen Bezettingsgraad (%) Zomerligplaatsen Vast verhuurd aan buitenlanders (%) Zomerligplaatsen Jachthavens met passantenligplaatsen (%) Gemiddeld aantal zomerligplaatsen Totaal gemiddeld aantal zomerligplaatsen (aantal) Gemiddeld aantal zomerligplaatsen Vast verhuurd (aantal) Jachthavens naar beheerder Particuliere exploitant (%) Jachthavens naar beheerder Watersportclub (%) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Kleine boot Totaal met seizoentarief (aantal) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Kleine boot Tot en met 100 euro (%) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Kleine boot 101 tot en met 200 euro (%) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Kleine boot 201 tot en met 300 euro (%) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Kleine boot 301 euro en meer (%) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Grote boot Totaal met seizoentarief (aantal) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Grote boot Tot en met 200 euro (%) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Grote boot 201 tot en met 400 euro (%) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Grote boot 401 tot en met 600 euro (%) Jachthavens naar tarief zomerligplaats Grote boot 601 euro en meer (%) Gemiddeld tarief zomerligplaats Kleine boot (euro) Gemiddeld tarief zomerligplaats Grote boot (euro) Jachthavens naar afgifte afval Afgiftemogelijkheid voor Afgewerkte olie (%) Jachthavens naar afgifte afval Afgiftemogelijkheid voor Inhoud van chemische toiletten (%) Jachthavens naar afgifte afval Afgiftemogelijkheid voor Ander klein chemisch afval (%) Jachthavens naar afgifte afval Aanwezigheid van Bilgewaterpomp (%) Jachthavens naar afgifte afval Aanwezigheid van Vuilwaterpomp (%) Jachthavens naar afvalwaterbehandeling Lozing via gemeentelijke riolering (%) Jachthavens naar afvalwaterbehandeling Lozing in bodem of open water (%) Jachthavens naar afvalwaterbehandeling Andere wijze van afvoer (%) Jachthavens naar afvalwaterbehandeling Geen sanitaire voorzieningen aanwezig (%) Exploitanten met nevenactiviteiten Handel in schepen; scheepsbenodigdheden (%) Exploitanten met nevenactiviteiten Reparatie en onderhoud van schepen (%) Exploitanten met nevenactiviteiten Verhuur van stand- of slaapplaatsen (%) Exploitanten met nevenactiviteiten Geven van instructie (%) Exploitanten met nevenactiviteiten Winterstalling (%) Exploitanten met nevenactiviteiten Geen van deze nevenactiviteiten (%)
Alle jachthavens 2012 780 137.200 108.600 51.800 56.800 79 11 62 175 140 53 47 740 10 24 16 49 690 7 23 18 51 355 730 47 50 44 34 43 78 7 3 12 39 34 21 10 61 11
50 ligplaatsen of minder 2012 185 6.000 5.200 1.300 3.900 87 3 33 35 30 46 54 175 17 25 15 42 150 19 28 18 35 310 535 13 16 16 7 8 53 10 2 35 12 14 11 2 41 29
51 tot en met 100 ligplaatsen 2012 200 15.100 13.400 4.000 9.300 89 4 39 75 70 44 56 185 13 32 16 39 170 7 30 21 43 300 620 33 33 32 16 25 73 10 7 10 27 30 14 6 54 15
101 tot en met 200 ligplaatsen 2012 175 26.600 21.800 8.400 13.400 82 9 72 150 125 50 50 170 9 31 16 44 165 4 31 20 46 345 680 53 59 43 42 57 91 7 1 2 46 40 26 8 63 10
201 tot en met 350 ligplaatsen 2012 120 31.600 24.100 10.700 13.400 77 7 74 270 205 56 44 115 9 12 21 58 110 4 14 18 63 415 880 73 80 69 57 70 91 6 - 3 49 42 27 9 77 -
351 tot en met 500 ligplaatsen 2012 45 19.300 14.700 8.900 5.900 76 14 80 420 320 78 22 45 - 4 11 85 45 - 7 7 87 485 1.060 92 94 89 65 73 100 - - - 58 56 31 23 82 -
501 ligplaatsen en meer 2012 55 38.600 29.400 18.400 11.000 76 20 100 720 545 76 24 55 - 10 19 71 55 - 4 13 83 510 1.150 100 98 97 88 92 100 - - - 70 40 32 18 82 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de inrichting en het gebruik van jachthavens in beheer van watersportclubs of van particuliere exploitanten (besloten vennootschappen, stichtingen en dergelijke) van jachthavens die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd. Daarnaast is informatie opgenomen over de nevenactiviteiten van particuliere exploitanten van jachthavens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 tot en met 2012.

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Jachthavens totaal
Een jachthaven is een accommodatie waar in principe iedereen een zomerligplaats of een passantenligplaats voor een pleziervaartuig kan huren. In dit onderzoek zijn alleen de jachthavens betrokken die beheerd worden door watersportclubs of particuliere exploitanten van jachthavens.
Zomerligplaatsen
Een zomerligplaats is een ligplaats in een jachthaven. Een zomerligplaats kan vast worden verhuurd gedurende het vaarseizoen van april tot en met oktober, of dienen als passantenligplaats.
Totaal zomerligplaatsen
Vast verhuurd
Aantal zeilboten
Aantal zeilboten op vast verhuurde zomerligplaatsen.
Aantal motorboten
Aantal motorboten op vast verhuurde zomerligplaatsen.
Bezettingsgraad
Het aantal vast verhuurde zomerligplaatsen als percentage van het totaal aantal zomerligplaatsen.
Vast verhuurd aan buitenlanders
Vast verhuurde zomerligplaatsen aan buitenlandse watersporters weer-
gegeven als percentage van het totaal aantal vast verhuurde zomerlig-
plaatsen.
Jachthavens met passantenligplaatsen
Aantal jachthavens dat passantenligplaatsen verhuurt.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens.
Gemiddeld aantal zomerligplaatsen
Gemiddeld aantal zomerligplaatsen per jachthaven.
Totaal gemiddeld aantal zomerligplaatsen
Vast verhuurd
Jachthavens naar beheerder
Het aantal jachthavens naar beheerder. Het beheer over een jachthaven kan gevoerd worden door een watersportclub of een particuliere exploitant. De rechtspersoon die het dagelijks beheer voert over de accommodatie(s) wordt beschouwd als de exploitant.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens.
Particuliere exploitant
Een particuliere exploitant is een bedrijf of instelling met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meer jachthavens.
Watersportclub
Een watersportclub is een vereniging waarvan de leden als hoofdactiviteit
een of andere vorm van watersport beoefenen zoals zeilen, roeien,
motorbootvaren, surfen of waterskiën. Watersportclubs kunnen bovendien het beheer voeren over één of meer jachthavens. Sporten als vissen, ijszeilen, zwemmen of duiken worden niet tot de watersport gerekend.
Jachthavens naar tarief zomerligplaats
Het aantal jachthavens naar het tarief of liggeld voor een ligplaats voor een kleine en grote boot gedurende het vaarseizoen van april tot en met oktober, inclusief BTW maar exclusief toeristenbelasting, water en elektra.
Kleine boot
Betreft het tarief voor een boot van 6 x 2 meter.
Totaal met seizoentarief
Totaal aantal jachthavens met een seizoentarief voor een zomerligplaats
voor een kleine boot.
Tot en met 100 euro
Aantal jachthavens waarvan het seizoentarief voor een zomerligplaats voor een kleine boot 100 euro of minder bedraagt.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens met een
tarief voor een zomerligplaats voor kleine boten.
101 tot en met 200 euro
Aantal jachthavens waarvan het seizoentarief voor een zomerligplaats voor een kleine boot gelijk is aan een bedrag dat varieert van 101 tot en met 200 euro.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens met een
tarief voor een zomerligplaats voor kleine boten.
201 tot en met 300 euro
Aantal jachthavens waarvan het seizoentarief voor een zomerligplaats voor een kleine boot gelijk is aan een bedrag dat varieert van 201 tot en met 300 euro.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens met een
tarief voor een zomerligplaats voor kleine boten.
301 euro en meer
Aantal jachthavens waarvan het seizoentarief voor een zomerligplaats voor een kleine boot 301 euro of meer bedraagt.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens met een
tarief voor een zomerligplaats voor kleine boten.
Grote boot
Betreft het tarief voor een boot van 10 x 3,5 meter.
Totaal met seizoentarief
Totaal aantal jachthavens met een seizoentarief voor een zomerligplaats
voor een grote boot.
Tot en met 200 euro
Aantal jachthavens waarvan het seizoentarief voor een zomerligplaats voor een grote boot 200 euro of minder bedraagt.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens met een
tarief voor een zomerligplaats voor grote boten.
201 tot en met 400 euro
Aantal jachthavens waarvan het seizoentarief voor een zomerligplaats voor een grote boot gelijk is aan een bedrag dat varieert van 201 tot en met 400 euro.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens met een
tarief voor een zomerligplaats voor grote boten.
401 tot en met 600 euro
Aantal jachthavens waarvan het seizoentarief voor een zomerligplaats voor een grote boot gelijk is aan een bedrag dat varieert van 401 tot en met 600 euro.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens met een
tarief voor een zomerligplaats voor grote boten.
601 euro en meer
Aantal jachthavens waarvan het seizoentarief voor een zomerligplaats voor een grote boot 601 euro of meer bedraagt.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens met een
tarief voor een zomerligplaats voor grote boten.
Gemiddeld tarief zomerligplaats
Kleine boot
Grote boot
Jachthavens naar afgifte afval
Het aantal jachthavens naar afgiftemogelijkheden voor afval en/of aanwezigheid van pompen.
Weergeven als percentage van het totaal aantal jachthavens.
Afgiftemogelijkheid voor
Afgewerkte olie
Inhoud van chemische toiletten
Ander klein chemisch afval
Aanwezigheid van
Bilgewaterpomp
Bilgewater is met olie verontreinigd lek- en regenwater onderin de boot;
een bilgewaterpomp pompt dit weg. Bilgewater mag niet afgevoerd worden via de gemeentelijke riolering.
Vuilwaterpomp
Pomp voor het wegwerken van verontreinigd water.
Jachthavens naar afvalwaterbehandeling
Het aantal jachthavens naar de wijze van afvoer van afvalwater.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal jachthavens.
Lozing via gemeentelijke riolering
Lozing in bodem of open water
Direct na eigen zuivering of via septictank.
Andere wijze van afvoer
Geen sanitaire voorzieningen aanwezig
Het aantal jachthavens zonder sanitaire voorzieningen.
Exploitanten met nevenactiviteiten
Weergegeven als percentage van het aantal particuliere exploitanten van
jachthavens.
Handel in schepen; scheepsbenodigdheden
Reparatie en onderhoud van schepen
Verhuur van stand- of slaapplaatsen
Verhuur van standplaatsen op camping, slaapplaatsen in bungalows,
groepsaccommodaties en dergelijke.
Geven van instructie
Geven van instructie op het gebied van watersport.
Winterstalling
Mogelijkheid bieden om boten buiten het vaarseizoen, in de winter, op het droge te stallen, bijvoorbeeld in een loods.
Geen van deze nevenactiviteiten