Auteur: Marten Jan van Rijn

Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven

Over deze publicatie

Het aandeel van de lokale overheid in de overheidsuitgaven is in de afgelopen 20 jaar licht afgenomen, dat van de centrale overheid toegenomen. De lokale overheid is qua inkomsten sterk afhankelijk van de Rijksoverheid.