Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Toeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Toeristenbelasting (euro/inwoner)
Nederland 2016** 189 11
Noord-Nederland (LD) 2016** 22 13
Oost-Nederland (LD) 2016** 22 6
West-Nederland (LD) 2016** 112 14
Zuid-Nederland (LD) 2016** 33 9
Groningen (PV) 2016** 2 4
Friesland (PV) 2016** 12 18
Drenthe (PV) 2016** 8 16
Overijssel (PV) 2016** 6 5
Flevoland (PV) 2016** 3 8
Gelderland (PV) 2016** 13 6
Utrecht (PV) 2016** 5 4
Noord-Holland (PV) 2016** 72 26
Zuid-Holland (PV) 2016** 20 5
Zeeland (PV) 2016** 16 42
Noord-Brabant (PV) 2016** 16 6
Limburg (PV) 2016** 18 16
Oost-Groningen (CR) 2016** 0 2
Delfzijl en omgeving (CR) 2016** 0 2
Overig Groningen (CR) 2016** 2 4
Noord-Friesland (CR) 2016** 9 26
Zuidwest-Friesland (CR) 2016** 2 18
Zuidoost-Friesland (CR) 2016** 1 3
Noord-Drenthe (CR) 2016** 3 15
Zuidoost-Drenthe (CR) 2016** 4 22
Zuidwest-Drenthe (CR) 2016** 1 10
Noord-Overijssel (CR) 2016** 2 6
Zuidwest-Overijssel (CR) 2016** 0 3
Twente (CR) 2016** 3 5
Veluwe (CR) 2016** 6 9
Achterhoek (CR) 2016** 4 9
Arnhem/Nijmegen (CR) 2016** 2 3
Zuidwest-Gelderland (CR) 2016** 1 3
Utrecht (CR) 2016** 5 4
Kop van Noord-Holland (CR) 2016** 7 19
Alkmaar en omgeving (CR) 2016** 3 10
IJmond (CR) 2016** 1 7
Agglomeratie Haarlem (CR) 2016** 4 17
Zaanstreek (CR) 2016** 1 4
Groot-Amsterdam (CR) 2016** 56 42
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2016** 1 2
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2016** 3 8
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2016** 8 9
Delft en Westland (CR) 2016** 1 4
Oost-Zuid-Holland (CR) 2016** 0 1
Groot-Rijnmond (CR) 2016** 7 5
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2016** 0 0
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2016** 4 33
Overig Zeeland (CR) 2016** 12 45
West-Noord-Brabant (CR) 2016** 3 4
Midden-Noord-Brabant (CR) 2016** 3 7
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2016** 3 5
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2016** 7 9
Noord-Limburg (CR) 2016** 7 24
Midden-Limburg (CR) 2016** 3 12
Zuid-Limburg (CR) 2016** 8 14
Flevoland (CR) 2016** 3 8
Minder dan 5 000 inwoners 2016** 8 461
5 000 tot 10 000 inwoners 2016** 3 21
10 000 tot 20 000 inwoners 2016** 25 16
20 000 tot 50 000 inwoners 2016** 62 10
50 000 tot 100 000 inwoners 2016** 8 3
100 000 tot 150 000 inwoners 2016** 16 10
150 000 tot 250 000 inwoners 2016** 9 4
250 000 inwoners of meer 2016** 58 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies. Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste en tweede publicatie voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.