Gemeenten begroten 10,8 miljard euro aan heffingen in 2020

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2020.

De onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen. Samen zijn ze met 8,0 miljard euro in 2020 goed voor bijna drie kwart van alle heffingen. De inkomsten uit de ozb behoren tot de algemene middelen van een gemeente, de afvalstoffenheffing en rioolheffing niet.

Opbrengst gemeentelijke heffingen, begroting 2020
Gemeentelijke heffingenBegrote opbrengst
Onroerendezaakbelasting4302
Reinigingsrechten en afvalstofheffing1971
Rioolheffing1678
Parkeerheffingen1019
Leges wonen en bouwen535
Toeristenbelasting411
Overige heffingen891

Opbrengst afvalstoffenheffing stijgt meer dan 8 procent

De opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing is dit jaar naar verwachting 2,0 miljard euro. Dit is 8,3 procent meer dan in 2019. Ook in 2019 begrootten gemeenten al een toename, toen van 5,5 procent. De stijging van de reinigingsheffingen komt vooral door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval. Hiermee is een einde gekomen aan een reeks van jaren waarin de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen op totaalniveau in Nederland nauwelijks veranderde.

De begrote opbrengst ozb neemt in 2020 met 4,7 procent toe tot 4,3 miljard euro. Dit is de grootste stijging in zeven jaar. De verandering van de opbrengst ozb wordt bepaald door de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed (WOZ-waarde), van het aantal panden, en door de tariefontwikkeling. De tarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Uit rioolheffingen ontvangen gemeenten dit jaar 1,7 miljard euro. Dit is 2,1 procent meer dan in 2019, een toename die overeenstemt met de gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,9 procent over de afgelopen vijf jaar.

Ontwikkeling opbrengst gemeentelijke heffingen, begroting
JaarOnroerendezaakbelasting (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Rioolheffing (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20113,5-0,33,8
20125,40,14,7
20135,4-0,23,4
20143,7-1,32,2
20153,3-1,22,4
20162,90,22,1
20172,50,21,0
20182,5-0,31,8
20194,05,52,3
20204,78,32,1

Opbrengst toeristenbelasting neemt met bijna 40 procent toe

Niet alleen de inkomsten uit de ozb, ook die uit de toeristenbelasting behoren tot de algemene middelen van een gemeente. Gemeenten begroten dit jaar 411 miljoen euro aan toeristenbelasting. Dit is 117 miljoen euro meer dan in 2019, een toename van 39,7 procent. De stijging komt voor drie kwart voor rekening van Amsterdam. In de hoofdstad wordt aan toeristenbelasting 199 miljoen euro begroot. Hiermee is de toeristenbelasting in 2020 in Amsterdam voor het eerst een grotere inkomstenbron dan de ozb, die dit jaar naar verwachting 178 miljoen euro oplevert. Tot 2020 bracht de toeristenbelasting alleen in zes kleine kustgemeenten - de vijf Waddeneilanden en Veere - meer op dan de ozb. In 2020 wordt bijna de helft van de toeristenbelasting die voor heel Nederland is begroot in Amsterdam geïnd.

Begrote opbrengst toeristenbelasting
JaarOverige gemeenten (mln euro)Amsterdam (mln euro)
2010106,625,7
2011112,525,5
2012118,931,0
2013125,637,0
2014129,340,5
2015136,737,0
2016142,144,4
2017149,565,6
2018158,680,0
2019182,4111,6
2020211,4199,3

Meer dan 1 miljard euro aan parkeerheffingen

De opbrengst van de parkeerheffingen stijgt in 2020 naar verwachting met 9,6 procent tot ruim 1,0 miljard euro. De begrote stijging van 89 miljoen euro voor alle gemeenten tezamen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan Amsterdam (+39 miljoen euro), Rotterdam (+13 miljoen euro) en Den Haag (+12 miljoen euro). Amsterdam begroot aan parkeergelden dit jaar 321 miljoen euro. Dit is bijna een derde van alle gemeentelijke parkeergelden. Voor Amsterdam vormen de parkeergelden een belangrijke inkomstenbron. Voor heel Nederland maken de parkeergelden nog geen 10 procent uit van de begrote inkomsten uit gemeentelijke heffingen, voor de hoofdstad is dit bijna 31 procent.