Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Toeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Toeristenbelasting (euro/inwoner)
Nederland 2016 222 13
Noord-Nederland (LD) 2016 22 13
Oost-Nederland (LD) 2016 23 6
West-Nederland (LD) 2016 143 18
Zuid-Nederland (LD) 2016 35 10
Groningen (PV) 2016 2 4
Friesland (PV) 2016 12 18
Drenthe (PV) 2016 8 16
Overijssel (PV) 2016 6 5
Flevoland (PV) 2016 3 8
Gelderland (PV) 2016 13 7
Utrecht (PV) 2016 5 4
Noord-Holland (PV) 2016 97 35
Zuid-Holland (PV) 2016 23 6
Zeeland (PV) 2016 17 46
Noord-Brabant (PV) 2016 17 7
Limburg (PV) 2016 19 17
Oost-Groningen (CR) 2016 0 3
Delfzijl en omgeving (CR) 2016 0 2
Overig Groningen (CR) 2016 2 5
Noord-Friesland (CR) 2016 9 27
Zuidwest-Friesland (CR) 2016 2 17
Zuidoost-Friesland (CR) 2016 1 4
Noord-Drenthe (CR) 2016 3 17
Zuidoost-Drenthe (CR) 2016 3 19
Zuidwest-Drenthe (CR) 2016 1 10
Noord-Overijssel (CR) 2016 3 7
Zuidwest-Overijssel (CR) 2016 0 3
Twente (CR) 2016 3 5
Veluwe (CR) 2016 7 10
Achterhoek (CR) 2016 4 9
Arnhem/Nijmegen (CR) 2016 2 3
Zuidwest-Gelderland (CR) 2016 1 3
Utrecht (CR) 2016 5 4
Kop van Noord-Holland (CR) 2016 7 20
Alkmaar en omgeving (CR) 2016 3 12
IJmond (CR) 2016 2 8
Agglomeratie Haarlem (CR) 2016 4 19
Zaanstreek (CR) 2016 1 4
Groot-Amsterdam (CR) 2016 79 60
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2016 1 2
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2016 4 9
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2016 9 10
Delft en Westland (CR) 2016 1 4
Oost-Zuid-Holland (CR) 2016 0 1
Groot-Rijnmond (CR) 2016 9 6
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2016 0 0
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2016 4 36
Overig Zeeland (CR) 2016 14 49
West-Noord-Brabant (CR) 2016 3 4
Midden-Noord-Brabant (CR) 2016 3 7
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2016 3 4
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2016 8 10
Noord-Limburg (CR) 2016 7 23
Midden-Limburg (CR) 2016 3 13
Zuid-Limburg (CR) 2016 9 15
Flevoland (CR) 2016 3 8
Minder dan 5 000 inwoners 2016 8 669
5 000 tot 10 000 inwoners 2016 3 23
10 000 tot 20 000 inwoners 2016 25 17
20 000 tot 50 000 inwoners 2016 65 11
50 000 tot 100 000 inwoners 2016 10 3
100 000 tot 150 000 inwoners 2016 19 12
150 000 tot 250 000 inwoners 2016 10 4
250 000 inwoners of meer 2016 83 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de
gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een
bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare
tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De
opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen
een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de
gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een
bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare
tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De
opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen
een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.