Waddeneilanden meest toeristische gemeenten

© ANP

Op de Waddeneilanden is ruim een kwart van de bedrijven actief in het toerisme. Ze zorgen daar voor 37 procent van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. De toeristenbelasting levert ongeveer een derde van de gemeentelijke belastingopbrengsten op de eilanden. Er zijn meer gemeenten waar de toeristische sector een belangrijke economische pijler is.

Kwart bedrijven op eilanden in toerisme

De toeristische sector is van groot belang voor de Nederlandse economie. In 2013 behoorde gemiddeld 10 procent van de commerciële bedrijfsvestigingen tot deze sector. Op de Waddeneilanden is dat veel hoger, gemiddeld bijna 27 procent. Ook Amsterdam en enkele gemeenten in Zuid-Limburg en Zeeland behoren tot de top tien. In de andere drie grote steden en de meeste kustplaatsen is het aandeel ook hoger dan gemiddeld.

Top tien van gemeenten met toeristische vestigingen, 2013 

Top tien van gemeenten met toeristische vestigingen, 2013

Veel werk in toerisme

In 2013 werkte in Nederland 8 procent van de in het bedrijfsleven werkzame personen in de toeristische sector. In toeristische gemeenten is dat aandeel fors hoger. Op de Waddeneilanden is het met bijna 40 procent het hoogst. In een aantal gemeenten, zoals Loon op Zand waar Kaatsheuvel onder valt, zorgt één enkele attractie voor veel werkgelegenheid. In 81 gemeenten is de toeristische sector goed voor meer dan 10 procent van de totale werkgelegenheid in het bedrijfsleven.

Aandeel werkzame personen in het bedrijfsleven dat in de toeristische sector werkt, 2013

Aandeel werkzame personen in het bedrijfsleven dat in de toeristische sector werkt, 2013

Toeristenbelasting belangrijke inkomstenbron

De toeristenbelasting is een belangrijke bron van inkomsten voor toeristische gemeenten. Op Schiermonnikoog en Vlieland is deze belasting in 2014 goed voor 42 procent van de gemeentelijke belastingen. Gemiddeld is dit op de Waddeneilanden een derde. Per inwoner is dat gemiddeld 430 euro. In zes andere gemeenten (Veere, Noord-Beveland, Schouwen-Duivenland, Sluis, Valkenburg aan de Geul en Zandvoort) levert de toeristenbelasting ruimschoots meer dan 100 euro per inwoner op.

Toeristenbelasting in euro per inwoner, 2014

Toeristenbelasting in euro per inwoner, 2014

Gusta Gessel. Margreet Geurden en Arlen Hoebergen

Bron:
• StatLine: Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen
• Toeristische sector per gemeente (maatwerktabel)

Meer informatie over gemeenten staat in het dossier gemeenteraadsverkiezingen 2014