Zoekresultaten

1191 resultaten voor rode lijst
1191 resultaten voor rode lijst

Pagina 2 van 48

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens VTV-lijst van RIVM

Cijfers

Huishoudens dieper in het rood

De totale uitstaande schuld op consumptieve leningen is in 2002 met een half miljard euro opgelopen tot 16,4 miljard euro. Daarnaast stonden huishoudens eind december 2002 voor 6,1 miljard euro rood...

Artikelen

Lijst overheidsinstellingen archief

Lijst overheidsinstellingen archief

Overig

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Oppervlakten met bestrijders, Ingezette bio bestrijders, Jaardosering gewas, groepen bestrijders, jaardosering

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2023

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers
Artikelen

Beldo-lijst

CBS-lijst van BELangrijke primaire DOodsoorzaken. De indeling komt vrijwel overeen met de Europese Shortlist, zoals gebruikt door Eurostat.

Overig
Artikelen

Lijst van alle verschenen publicaties "Methoden en Onderzoek"

In de reeks Methoden en Onderzoek worden onderwerpen met betrekking tot de Nationale rekeningen behandeld. Bij de keuze van de beschreven onderwerpen ligt de nadruk op praktische zaken die niet...

Artikelen

Lijst overheidsinstellingen 2020

lijst verheidsinstellingen 2020

Overig

Lijst overheidsinstellingen 2021

Lijst overheidsinstellingen 2021

Overig

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport

Methoderapport behorende bij het onderzoek naar de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Publicaties

Lijst van alle verschenen Occasional Papers

In de reeks Occasional papers worden onderwerpen beschreven die betrekking hebben op de Nationale rekeningen. Deze onderwerpen kunnen fundamenteel theoretisch van aard zijn, specifieke statistische...

Artikelen

Woo-verzoeken inzake de UHT-lijst

Op 23 februari 2023 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek heeft relatie met het door het CBS uitgevoerde onderzoek naar...

Overig

Krijg ik altijd een lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Wanneer ontvang ik mijn lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Hoe is mijn lijst met groepsmaatschappijen samengesteld?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2018 voorlopig en 2017 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2018 voorlopig en 2017 definitief

Overig

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2019 voorlopig en 2018 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2019 voorlopig en 2018 definitief

Overig

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2016 voorlopig en 2015 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2016 voorlopig en 2015 definitief.

Overig

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2017 voorlopig en 2016 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2017 voorlopig en 2016 definitief.

Overig

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland

Cijfers