Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Gewassen Biologische bestrijders Perioden Biologische bestrijding Oppervlakte met bestrijders Oppervlakte met bestrijders (ha) Biologische bestrijding Oppervlakte met bestrijders Oppervlakte met bestrijders; relatief (%) Ingezette biologische bestrijders (1000 stuks) Ingezette biologische bestrijders per Totaal oppervlakte (1000 stuks/ha) Ingezette biologische bestrijders per Oppervlakte met biologische bestrijders (1000 stuks/ha)
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal bestrijders 2020 6.356 94,4 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren A Roofmijt en rooftrips totaal 2020 4.668 69,3 52.344.193 7.772 11.213
Totaal gewassen/teeltsectoren A01 Amblydromalus limonicus 2020 470 7,0 281.417 42 599
Totaal gewassen/teeltsectoren A02 Amblyseius degenerans 2020 205 3,0 3.940 1 19
Totaal gewassen/teeltsectoren A03 Amblyseius swirskii 2020 1.484 22,0 4.239.221 629 2.857
Totaal gewassen/teeltsectoren A04 Macrocheles robustulus 2020 267 4,0 1.393.933 207 5.226
Totaal gewassen/teeltsectoren A05 Neioseiulus californicus 2020 1.288 19,1 1.028.487 153 799
Totaal gewassen/teeltsectoren A06 Neioseiulus cucumeris 2020 1.674 24,9 8.364.729 1.242 4.997
Totaal gewassen/teeltsectoren A07 Phytoseiulus persimilis 2020 3.495 51,9 635.591 94 182
Totaal gewassen/teeltsectoren A08 Stratiolaelaps scimitus 2020 629 9,3 2.145.161 319 3.410
Totaal gewassen/teeltsectoren A09 Transeius montdorensis 2020 2.189 32,5 33.849.260 5.026 15.462
Totaal gewassen/teeltsectoren A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2020 246 3,7 402.455 60 1.637
Totaal gewassen/teeltsectoren B Sluipwesp en galmug totaal 2020 4.998 74,2 2.440.622 362 488
Totaal gewassen/teeltsectoren B01 Aphidius colemani 2020 2.228 33,1 115.284 17 52
Totaal gewassen/teeltsectoren B02 Aphidius ervi 2020 969 14,4 14.562 2 15
Totaal gewassen/teeltsectoren B03 Aphidoletes aphidimyza 2020 2.166 32,2 248.701 37 115
Totaal gewassen/teeltsectoren B04 Diglyphus isaea 2020 620 9,2 5.238 1 8
Totaal gewassen/teeltsectoren B05 Encarsia formosa 2020 2.218 32,9 638.197 95 288
Totaal gewassen/teeltsectoren B06 Eretmocerus eremicus 2020 1.856 27,6 931.752 138 502
Totaal gewassen/teeltsectoren B07 Feltiella acarisuga 2020 793 11,8 15.230 2 19
Totaal gewassen/teeltsectoren B99 Sluipwesp en galmug, overig 2020 1.074 15,9 471.658 70 439
Totaal gewassen/teeltsectoren C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2020 4.094 60,8 165.887 25 41
Totaal gewassen/teeltsectoren C01 Delphastus pusillus 2020 120 1,8 1.053 0 9
Totaal gewassen/teeltsectoren C02 Macrolophus pygmaeus 2020 2.475 36,7 41.301 6 17
Totaal gewassen/teeltsectoren C03 Orius laevigatus 2020 1.678 24,9 85.478 13 51
Totaal gewassen/teeltsectoren C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2020 1.100 16,3 38.055 6 35
Totaal gewassen/teeltsectoren D Aaltje totaal 2020 583 8,7 5.202.210.319 772.413 8.924.155
Totaal gewassen/teeltsectoren D01 Steinernema carpocapsae 2020 248 3,7 1.470.044.836 218.269 5.929.493
Totaal gewassen/teeltsectoren D02 Steinernema feltiae 2020 452 6,7 3.613.991.235 536.598 7.999.525
Totaal gewassen/teeltsectoren D99 Aaltje, overig 2020 64 0,9 118.174.249 17.546 1.854.231
Aardbeien, onder glas Totaal bestrijders 2020 493 97,8 . . .
Aardbeien, onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2020 493 97,7 3.614.875 7.169 7.335
Aardbeien, onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2020 269 53,4 87.179 173 324
Aardbeien, onder glas A02 Amblyseius degenerans 2020 6 1,2 602 1 96
Aardbeien, onder glas A03 Amblyseius swirskii 2020 57 11,2 56.236 112 995
Aardbeien, onder glas A04 Macrocheles robustulus 2020 28 5,5 15.178 30 547
Aardbeien, onder glas A05 Neioseiulus californicus 2020 372 73,8 336.037 666 903
Aardbeien, onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2020 452 89,6 2.950.392 5.851 6.533
Aardbeien, onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2020 243 48,1 45.140 90 186
Aardbeien, onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2020 3 0,6 201 0 63
Aardbeien, onder glas A09 Transeius montdorensis 2020 24 4,8 44.408 88 1.838
Aardbeien, onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2020 43 8,5 79.502 158 1.854
Aardbeien, onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2020 247 49,0 14.610 29 59
Aardbeien, onder glas B01 Aphidius colemani 2020 179 35,5 1.171 2 7
Aardbeien, onder glas B02 Aphidius ervi 2020 118 23,4 260 1 2
Aardbeien, onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2020 107 21,1 4.347 9 41
Aardbeien, onder glas B04 Diglyphus isaea 2020 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas B05 Encarsia formosa 2020 47 9,3 7.907 16 168
Aardbeien, onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2020 2 0,3 198 0 119
Aardbeien, onder glas B07 Feltiella acarisuga 2020 13 2,6 10 0 1
Aardbeien, onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2020 120 23,8 717 1 6
Aardbeien, onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2020 113 22,4 1.769 4 16
Aardbeien, onder glas C01 Delphastus pusillus 2020 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2020 2 0,4 11 0 6
Aardbeien, onder glas C03 Orius laevigatus 2020 40 7,9 1.228 2 31
Aardbeien, onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2020 86 17,1 530 1 6
Aardbeien, onder glas D Aaltje totaal 2020 7 1,4 469.454 931 65.463
Aardbeien, onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2020 3 0,7 30.104 60 9.146
Aardbeien, onder glas D02 Steinernema feltiae 2020 3 0,7 30.104 60 9.146
Aardbeien, onder glas D99 Aaltje, overig 2020 4 0,8 409.245 812 105.477
Bladplanten onder glas Totaal bestrijders 2020 372 80,8 . . .
Bladplanten onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2020 309 67,2 4.558.508 9.914 14.762
Bladplanten onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2020 4 0,8 2.861 6 765
Bladplanten onder glas A02 Amblyseius degenerans 2020 2 0,5 1.365 3 641
Bladplanten onder glas A03 Amblyseius swirskii 2020 140 30,4 680.222 1.479 4.866
Bladplanten onder glas A04 Macrocheles robustulus 2020 70 15,3 374.210 814 5.321
Bladplanten onder glas A05 Neioseiulus californicus 2020 84 18,2 48.295 105 576
Bladplanten onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2020 77 16,7 464.545 1.010 6.043
Bladplanten onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2020 173 37,7 44.065 96 254
Bladplanten onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2020 145 31,6 220.735 480 1.518
Bladplanten onder glas A09 Transeius montdorensis 2020 120 26,0 2.661.160 5.787 22.230
Bladplanten onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2020 38 8,3 61.050 133 1.591
Bladplanten onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2020 175 38,1 74.584 162 426
Bladplanten onder glas B01 Aphidius colemani 2020 90 19,6 4.339 9 48
Bladplanten onder glas B02 Aphidius ervi 2020 44 9,5 2.502 5 57
Bladplanten onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2020 77 16,8 6.106 13 79
Bladplanten onder glas B04 Diglyphus isaea 2020 4 0,8 364 1 104
Bladplanten onder glas B05 Encarsia formosa 2020 22 4,9 2.363 5 106
Bladplanten onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2020 21 4,5 2.884 6 139
Bladplanten onder glas B07 Feltiella acarisuga 2020 23 4,9 6.124 13 269
Bladplanten onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2020 80 17,4 49.901 109 622
Bladplanten onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2020 138 30,0 17.135 37 124
Bladplanten onder glas C01 Delphastus pusillus 2020 4 1,0 9 0 2
Bladplanten onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2020 0 0,0 0 0 .
Bladplanten onder glas C03 Orius laevigatus 2020 21 4,6 1.112 2 53
Bladplanten onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2020 127 27,5 16.014 35 127
Bladplanten onder glas D Aaltje totaal 2020 188 40,9 1.584.595.563 3.446.160 8.429.873
Bladplanten onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2020 87 18,9 104.126.417 226.453 1.200.457
Bladplanten onder glas D02 Steinernema feltiae 2020 122 26,6 1.410.580.198 3.067.714 11.547.160
Bladplanten onder glas D99 Aaltje, overig 2020 26 5,6 69.888.948 151.994 2.732.608
Chrysanten onder glas Totaal bestrijders 2020 415 93,2 . . .
Chrysanten onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2020 415 93,2 22.365.278 50.241 53.932
Chrysanten onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2020 0 0,0 0 0 .
Chrysanten onder glas A02 Amblyseius degenerans 2020 . . . . .
Chrysanten onder glas A03 Amblyseius swirskii 2020 4 0,9 259.682 583 62.500
Chrysanten onder glas A04 Macrocheles robustulus 2020 5 1,1 329.390 740 65.714
Chrysanten onder glas A05 Neioseiulus californicus 2020 0 0,1 175 0 735
Chrysanten onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2020 71 15,9 378.603 850 5.340
Chrysanten onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2020 403 90,5 155.817 350 387
Chrysanten onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2020 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden in de glastuinbouw. Behalve over het aantal bedrijven dat biologische bestrijders toepast en de daarbij behorende oppervlakten, wordt in deze tabel ook informatie gegeven over de hoeveelheden biologische bestrijders, als totaal en per groep van bestrijders en per ha. Per gewas kan geselecteerd waar de bestrijders worden toegepast.
Microbiologische bestrijdingsmiddelen (bacteriepreparaten) zijn niet in deze tabel opgenomen omdat zij tot de chemische bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) worden gerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012, 2016 en 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2023:
Voor het onderwerp Ingezette biologische bestrijders is het datatype aangepast, omdat dit leidde tot ongewenste afrondingen. Aan de structuur van de tabel is verder niets gewijzigd.

Wijzigingen per 28 december 2022:
Voorlopige cijfers 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 19 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een opvolger van de stopgezette tabel Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2024 worden in december 2025 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Biologische bestrijding
Biologische bestrijding omvat de inzet van aangekochte biologische bestrijders ter voorkoming en bestrijding van plagen.
Een biologische bestrijder of bestrijdingsbeestje is een natuurlijke vijand van een plaag. De bestrijder kan volwassen (adult) zijn of pop of larve.
Oppervlakte met bestrijders
Oppervlakte waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, waarop aangekochte bestrijders zijn ingezet.
Oppervlakte met bestrijders
Grootte oppervlakte waarop de biologische bestrijdingsmethode, de ingekochte bestrijders, wordt/zijn toegepast.
Oppervlakte met bestrijders; relatief
De oppervlakte per gewas waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, als percentage van de totale oppervlakte met dat gewas.
Bij 100% wordt elke hectare met het gewas minimaal één keer met de bestrijder behandeld.
Ingezette biologische bestrijders
Aantal ingezette biologische bestrijders tegen een plaag.

Open kweek zoals bankerplanten vallen erbuiten.
Gesloten kweeksystemen zoals bestrijders uit kweekzakjes met gegarandeerde aantallen bestrijders uitstroom valt wel hieronder. Het aantal voedermijten wordt dan niet in getal uitgedrukt.

Aangezien het bij de bestrijder 'aaltjes' al snel om erg grote aantallen gaat, waarbij de inzet van de andere bestrijders in het niet zou vallen, worden in 2012 en 2016 de aantallen voor aaltjes niet weergegeven. Over 2020 is dat wel gedaan. Nu het aantal aaltjes wel wordt gegeven wordt bij aantallen de totalen over de vier biogroepen niet langer gepubliceerd.
Ingezette biologische bestrijders per
De ingezette, ingekochte, biologische bestrijders tegen een plaag. Per eenheid van oppervlakte (ha). Biologische vermeerderen in de kas na het uitzetten valt hierbuiten en wordt niet meegenomen.
Totaal oppervlakte
Gemiddeld aantal ingezette biologische bestrijders per hectare (ha), berekend over alle hectares, dus zowel de hectares waarop wel als waarop geen biologische bestrijdingsmethoden worden toegepast.
Het gemiddelde wordt berekend per jaar en hangt daardoor af van het aantal teelten (het aantal teelten varieert sterk in de onder glas teelten).
Oppervlakte met biologische bestrijders
Gemiddeld aantal ingezette biologische bestrijders per hectare (ha), berekend over alle hectares waarop biologische bestrijders worden ingezet. Het gemiddelde wordt berekend per jaar en hangt daardoor af van het aantal teelten (het aantal teelten varieert sterk in de onder glas teelten).