Landbouw; vanaf 1851

Landbouw; vanaf 1851

Perioden Productie Opbrengst gewassen Groenten Rode kool (mln kg)
2022* 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over agrarische bedrijven vanaf 1851.

Het gaat daarbij om gegevens over:
- het aantal agrarische bedrijven
- het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten in de landbouw
- de oppervlakte van gewassen (inclusief totale cultuurgrond, braakland en grasland)
- de omvang van de veestapel
- de opbrengst van gewassen
- de productie van de veehouderij.

De gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op de landbouwtellingen, die al in de negentiende eeuw startten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1851.

Status van de cijfers: de dierlijke en plantaardige productie van 2022 zijn nog voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2023: de cijfers van 2022 zijn toegevoegd, de cijfers van 2021 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In april worden de gegevens over het afgelopen jaar toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Productie
Opbrengst gewassen
Groenten
Rode kool