Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2010-2023

Staafdiagram
Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol van de jaren 2010 tot en met 2023.
Deze tabellenset bevat informatie over omzet, toegevoegde waarde, loonsommen en werkgelegenheidsinformatie over ondernemingen die gevestigd zijn op en rondom Schiphol. De onderliggende populatie is samengesteld op basis van een lijst met KvK-nummers die het CBS heeft ontvangen van Programmabureau Luchtvaart en bevat gegevens over de jaren 2010-2023.

De tabellenset is bekostigd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.