Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

Groenten Perioden Oogst (mln kg) Teeltoppervlakte (hectare)
Rode bieten 2022 36,3 764
Rode kool 2022 35,9 579
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de oogst aan groenten in Nederland. Het gaat daarbij om de oogst aan groenten (in miljoenen kilogram) en de bijbehorende teeltoppervlakten (in hectares).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 april 2023:
De cijfers van 2021 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief en de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In april verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar en krijgen de cijfers van een jaar eerder een definitieve status.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar en krijgen de cijfers van een jaar eerder een definitieve status.

Toelichting onderwerpen

Oogst
De geoogste hoeveelheden aan groenten, in miljoenen kilo's.
Teeltoppervlakte
De teeltoppervlakte is in principe gelijk aan de totale ingezaaide
oppervlakte per jaar. Dus als een bepaalde oppervlakte in één jaar
meerdere keren ingezaaid wordt, dan telt deze oppervlakte ook meerdere
keren mee. Als meerdere keren van dezelfde planten wordt geoogst (bij
aardbeien en de vruchtgroenten), dan telt de oppervlakte slechts één keer
mee. Ook bij champignons en radijs telt de oppervlakte slechts één keer
mee.