Zoekresultaten

1329 resultaten voor rode lijst
1329 resultaten voor rode lijst

Pagina 3 van 54

Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2010-2023

Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol.

Cijfers

Sterfte aan COVID-19 verder afgenomen in 2023

De sterfte aan COVID-19 is in 2023 verder afgenomen. In de eerste zeven maanden overleden volgens de voorlopige cijfers bijna 2 duizend mensen aan deze ziekte. COVID-19 als doodsoorzaak vormt een...

Artikelen

1913

Het jaar 1913 staat nummer 3 op de lijst van geschillen die tot een staking leidde. Centraal in de conflicten stond de tabaksindustrie, met name die van sigaren.

Dashboards

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Hoe meet je brede welvaart?

Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven hier en nu, en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Een korte...

Video's

Uitbreiding onderzoek naar kenmerken van architecten, 2021

Onderzoek naar demografische- en arbeidseconomische kenmerken van (de bedrijven van) architecten in Nederland, 2021.

Cijfers

Verdachten; delict, leeftijd, geslacht en woongemeente

Geregistreerde verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en woongemeente van de verdachte.

Cijfers

Dakloze mensen; persoonskenmerken

Daklozen geslacht, leeftijd, verblijfplaats, migratieachtergrond

Cijfers
Dashboards

Creatieve Industrie Eindhoven, 2023*

Creatieve Industrie Eindhoven, Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant en Eindhoven 2023*

Cijfers
Video's

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren

Cijfers

SDG 10.1 Sociale samenhang en ongelijkheid

Sustainable Development Goal (SDG) 10.1 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en ongelijkheid gaat over sociale samenhang, inclusie en gelijkheid. Dit is onontbeerlijk voor het goed...

Dashboards

Nederland grootste importeur van soja, palmolie en cacao van de EU

Nederland is een grote importeur van producten die door de Europese Commissie worden gelinkt aan ontbossing en landdegradatie. Voorbeelden hiervan zijn soja, palmolie en cacao. Van alle EU-landen...

Artikelen

In 2023 meeste stakingen in meer dan halve eeuw

In 2023 waren er 52 werkstakingen. Dat is het grootste aantal in meer dan 50 jaar. In totaal gingen vorig jaar 142 duizend arbeidsdagen verloren.

Artikelen

Handelsmissies helpen bedrijven internationaal op weg

Handelsmissies vergroten de kans van deelnemende bedrijven om te gaan handelen met of investeren in het land dat wordt bezocht.

Artikelen

Regionale brede welvaart verder toegenomen

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, maar deze is niet gelijk verdeeld over gemeenten. Over de periode 2015-2022 is de brede welvaart...

Artikelen

Kwart meer oldtimers in vijf jaar tijd

Hoeveel klassieke auto's van 40 jaar en ouder stonden er op 1 januari 2024 geregistreerd? En in 2019?

Artikelen

2001

In 2004 (Volkstelling 2001) zijn volkstellingtabellen gepubliceerd. Bureauwerk was het volkstellen inmiddels geworden, dankzij het gebruik van registers.

Dashboards

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal

Cijfers

Landbouwexport bijna 124 miljard euro in 2023

In 2023 heeft Nederland voor 123,8 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is 1,6 procent meer dan in 2022.

Artikelen

Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de omvang van het areaal glastuinbouw in 2022. Door middel van de Gecombineerde Opgave van RVO was het CBS in staat om dit areaal te koppelen aan de gegevens over...

Publicaties

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug

Cijfers

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren

Cijfers

Trend van broedvogels: indexcijfers

Broedvogelindex, soortgroepindex broedvogels Nederlandse broedvogels

Cijfers