Zoekresultaten

452 resultaten voor ongezonde leefstijl
452 resultaten voor ongezonde leefstijl

Pagina 13 van 19

Leefstijlmonitor

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Onderzoek naar trends in sterftestatistieken

Om weloverwogen besluiten te kunnen nemen, willen schoolbesturen, beleidsmakers, politici en andere beslissers zicht hebben op toekomstige bevolkingstrends.

Artikelen

Trends in geluk en tevredenheid

Ontwikkelingen van 1997 tot en met 2018 in geluk en tevredenheid met het leven bij (groepen van) de volwassen bevolking in Nederland.

Publicaties

Ruim 10 procent Nederlanders heeft hoge bloeddruk of migraine

Hoge bloeddruk en migraine waren in 2007 de meest voorkomende langdurige aandoeningen in Nederland.

Artikelen

Steeds meer mensen klagen over moeheid

Sinds 2001 is vooral het aandeel mensen dat last heeft van moeheid toegenomen. Jongeren klagen het meest over moeheid, ouderen het meest over pijn in spieren of gewrichten.

Artikelen

Religie aan het begin van de 21ste eeuw

In de publicatie Religie aan het begin van de 21ste eeuw wordt ingegaan op actuele gegevens over religie in het perspectief van sociale samenhang.

Publicaties

Statistisch jaarboek 2011

Het Statistisch jaarboek verschaft u actuele cijfers over vrijwel alle aspecten van de Nederlandse samenleving. Het is een onmisbare steun als u zich wilt oriënteren op welk gebied dan ook: zoals...

Publicaties
Artikelen
Artikelen

Statistisch jaarboek 2012

Het Statistisch jaarboek 2012 biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers over de Nederlandse samenleving. Het boek is een onmisbare steun voor wie zich wil oriënteren op onderwerpen als...

Publicaties

Beperkingen in dagelijkse handelingen bij ouderen

Ouderen blijven steeds vaker thuis wonen. Twee derde van hen ervaart geen beperkingen in de dagelijkse handelingen. Een deel heeft daar echter moeite mee. Problemen met traplopen en het doen van...

Artikelen

Ziektes komen vaak niet alleen

Chronische ziektes komen vaak tegelijk voor met andere langdurige aandoeningen, zeker op hogere leeftijd. Mensen met chronische gewrichtsontsteking hebben zelfs bijna altijd nog minstens één andere...

Artikelen

Vrouwen hebben vaker chronische aandoeningen dan mannen

Chronische aandoeningen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Ruim de helft van de vrouwen heeft een chronische aandoening, meer dan een kwart zelfs meerdere.

Artikelen

Gezondheidsenquête

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Religie en sociale cohesie

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Publicaties

Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019

Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019

Overig

Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018

Lsm 2018: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2018. Bevat In de even jaren de thema’s roken en alcohol.

Overig

Lsm2021: Leefstijlmonitor 2021

Lsm 2021: Leefstijlmonitor 2021

Overig

Lsm2020: Leefstijlmonitor 2020

Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2020

Overig

Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015

Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015. Bevat in de oneven jaren de thema’s bewegen en ongevallen.

Overig

Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016

Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016. Bevat In de even jaren de thema’s roken en alcohol.

Overig

Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017

Lsm 2017: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2017. Bevat In de even jaren de thema’s roken en alcohol.

Overig

Verschillen tussen de Gezondheidsmonitor en de Gezondheidsenquête

In 2012 was de reguliere Gezondheidsenquête (GE) van het CBS onderdeel van de Gezondheidsmonitor (GM). De Gezondheidsmonitor 2012 is een samenwerkingsverband tussen de Gemeentelijke...

Overig

Maatwerk voor iedereen

Statistische thema’s samenbrengen tot op maat gesneden onderzoek voor klanten. Ook dat is een onderdeel van de dienstverlening van CBS. Het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) heeft zich hierin...

Artikelen