Auteur: Andries de Jong (PBL), Corina Huisman (CBS), Lenny Stoeldraijer (CBS), Trond Husby (PBL), Saskia te Riele (CBS)

Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Over deze publicatie

In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Om deze prognose te kunnen maken zijn veronderstellingen opgesteld over de regionale variatie in geboorte, sterfte,immigratie en emigratie. Daarnaast vormen verhuizingen een belangrijke component voor de gemeentelijke bevolkingsontwikkeling. Tot slot zijn veronderstellingen opgesteld voor de bevolking naar huishoudenspositie, zodat ook een prognose van de ontwikkeling van het aantal huishoudens kan worden gemaakt.