Zoekresultaten

418 resultaten voor ongezonde leefstijl
418 resultaten voor ongezonde leefstijl

Pagina 14 van 17

Cannabisgebruikers psychisch ongezonder

Onder cannabisgebruikers is het aandeel dat een minder goede geestelijke gezondheid heeft twee keer zo groot als onder deniet- gebruikers. In de periode 2007/2009 heeft ruim 4 procent van de 15- tot...

Artikelen

Diabetespatiënt is vaak wat ouder, man en te zwaar

In 2009 had 4 procent van de Nederlanders diabetes. Onder hen bevinden zich meer ouderen, meer mannen en meer mensen met overgewicht dan onder niet-diabetici.

Artikelen
Overig

Geen verdere toename in bezit medische hulpmiddelen

In 2008 gebruikten ouderen het merendeel van de medische hulpmiddelen. Van 2001 tot 2005 groeide het aandeel mensen met een hulpmiddel nog. Ondanks de toenemende vergrijzing steeg dit aandeel vanaf...

Artikelen

Preventief onderzoek naar kanker heel gebruikelijk

In Nederland laten veel vrouwen zich preventief onderzoeken op baarmoederhals- en borstkanker. Vaak doen zij dit naar aanleiding van een oproep voor een bevolkingsonderzoek. Van de mannen van 40 jaar...

Artikelen

Meeste volwassenen tevreden, maar wel bezorgd over financiële toekomst

De meerderheid van de Nederlandse bevolking is tevreden met het leven. Het meest tevreden is men met de relatie met de partner, de woning en de woonomgeving. Mensen zijn het minst positief over de...

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2006

In deze publicatie doet het CBS verslag van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Artikelen

Welzijn; veiligheid, 2003-2010

Geluk, tevredenheid met het leven Onveiligheidsgevoelens

Cijfers

Arbeidsvoorwaarden

Informatie over salariëring, CAO, verlof, individueel keuzebudget (IKB), persoonlijke ontwikkeling, reiskostenvergoeding, vitaliteit, pensioen en meer.

Overig

Driekwart van de bevolking in Caribisch Nederland voelt zich gezond

Drie op de vier personen van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland voelen zich gezond. Zestig procent van de bevolking heeft overgewicht. Driekwart van de mensen heeft in het afgelopen jaar...

Artikelen

Doodsoorzaken internationaal beter vergelijkbaar

CBS is toegetreden tot het internationale softwaresysteem om doodsoorzaken te coderen voor de statistiek.

Artikelen

Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis

Veel kinderen van 1 tot 12 jaar eten minder fruit, groente en vis dan aanbevolen.

Artikelen

Onderzoek naar trends in sterftestatistieken

Om weloverwogen besluiten te kunnen nemen, willen schoolbesturen, beleidsmakers, politici en andere beslissers zicht hebben op toekomstige bevolkingstrends.

Artikelen
Overig

Steeds meer mensen met diabetes

Het aandeel mensen dat aangeeft diabetes te hebben, is flink toegenomen sinds de eeuwwisseling. Vooral diabetes type 2 komt steeds vaker voor, en dan vooral onder 55-plussers. Het hebben van...

Artikelen

Belevingen

Samenstellen van gegevens op landelijk niveau over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen, waarbij de nadruk ligt op de vraag hoe de Nederlandse bevolking deze ervaart.

Overig

Ruim de helft van de vrouwen laat uitstrijkje maken

Meer dan de helft van de vrouwen van 16 jaar of ouder heeft in de afgelopen 5 jaar een cervixuitstrijkje laten maken. Bijna 4 op de tien vrouwen liet in de afgelopen 2 jaar een mammografie uitvoeren.

Artikelen

Welvaart in de afgelopen decennia opgelopen

Het besteedbare inkomen van huishoudens bedroeg in 2010 gemiddeld 33,2 duizend euro. Wanneer rekening wordt gehouden met de inflatie en het steeds kleiner worden van huishoudens heeft een...

Artikelen

Nederlanders vaker online voor gezondheid en lifestyle

Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder was in de eerste helft van 2020 online op zoek naar informatie over gezondheid, maakte online afspraken met een huisarts of...

Artikelen

Type 2 diabetes vaak samen met hart- en vaatziekten

Mensen van 45 jaar of ouder met diabetes type 2 melden vaker langdurige aandoeningen aan onder meer hart en vaten.

Artikelen

41 procent van de volwassenen drinkt niet of hooguit 1 glas alcohol per dag

Sinds 2015 adviseert de Gezondheidsraad om geen alcohol te drinken of niet meer dan 1 glas alcohol per dag. 41 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder voldoet aan deze alcoholrichtlijn; 30...

Artikelen

45 procent jongeren vindt milieuvervuiling een probleem

De meeste 18- tot 25-jarigen vinden dat het de goede kant opgaat met Nederland. Ze ervaren maatschappelijke kwesties als criminaliteit, de multiculturele samenleving, de bevolkingsdichtheid en de...

Artikelen

Nieuwe methoden en bronnen voor big data onderzoek

het samenbrengen van onderzoekers van statistiekbureaus en wetenschappers uit de academische wereld om de nieuwste methoden en technieken voor big data onderzoek te presenteren en kennis hierover uit...

Artikelen

VN-hackaton levert verrassende resultaten op

De VN organiseerde een virtuele hackaton over het onderwerp ‘Telling stories with SDG data’

Artikelen

TNO/CBS werken aan transparant en toetsbaar AI-gebruik

TNO en CBS werken aan transparant en toetsbaar AI-gebruik

Artikelen