Jongeren drinken even veel als 65-plussers

In Nederland consumeren we per persoon per jaar iets meer dan honderd liter alcoholhoudende drank: wijn, bier en gedistilleerd. Hoeveel we drinken, varieert met de leeftijd.

Zesglazencriterium

Zware drinkers – dat zijn mensen die minstens éénmaal per week op één dag zes of meer glazen alcoholica drinken – vinden we meer onder jongeren. Naar eigen zeggen voldoet één op de vijf jongeren (15–24 jaar) aan het zesglazencriterium. Op deze leeftijd drinken jongeren, wanneer ze al drinken, per dag 1,4 glas. Dat is evenveel als 65-plussers. Mensen tussen de 45 en 65 jaar brengen het daarentegen tot 1,6 glas per dag.

Van de mensen tussen de 45 en 65 jaar is één op de acht een zware drinker en één op de zeven drinkt gemiddeld drie of meer glazen per dag. Van de jongeren zit één op de tien aan dit dagelijkse gemiddelde, ook al komen onder hen meer zware drinkers voor.

Alcoholgebruik naar leeftijd, 2006

Alcoholgebruik naar leeftijd, 2006

Groeiende populariteit van wijn

Sterke drank heeft de afgelopen 25 jaar flink aan populariteit ingeboet: daarvan drinken we nu de helft minder dan een kwart eeuw terug. Sinds het begin van de jaren negentig is ook het biergebruik aan het dalen. Anno 2005 drinken we daarvan weliswaar zo’n tien liter minder dan in 1990, maar dat is nog altijd bijna 80 liter per persoon per jaar. De steeds groeiende populariteit van wijn heeft de teruggang van bier en gedistilleerd gecompenseerd. In 2005 dronken we ruim 20 liter wijn per hoofd, anderhalf keer zo veel als in 1980.

Drankverbruik

Drankverbruik

De totale consumptie van alcoholhoudende dranken is tussen 1980 en 2005 nagenoeg gelijk gebleven. Omgerekend tot liters pure alcohol drinken we echter zo’n 10 procent minder: 7,8 liter in 2005, tegen 8,5 liter in 1980.

Drankverbruik per hoofd van de bevolking

Drankverbruik per hoofd van de bevolking

Pieter Duimelaar

Bronnen: StatLine,