Ziektes komen vaak niet alleen

Chronische ziektes komen vaak tegelijk voor met andere langdurige aandoeningen, zeker op hogere leeftijd. Mensen met chronische gewrichtsontsteking hebben zelfs bijna altijd nog minstens één andere langdurige ziekte.

Helft heeft chronische ziekte

Bijna de helft van de bevolking heeft een chronische ziekte. Dit aandeel neemt toe met de leeftijd. Van de mensen van 75 jaar of ouder heeft 4 op de 5 een langdurige aandoening.

Vaak hebben mensen meer dan één chronische ziekte (multimorbiditeit). Dat geldt voor bijna een kwart van de bevolking. Ook dit verschijnsel neemt toe met het oplopen van de leeftijd. Van de 65- tot 75-jarigen heeft 46 procent 2 of meer chronische aandoeningen. Van de 75-plussers heeft 57 procent meer dan 1 langdurige ziekte.

Aantal chronische ziektes naar leeftijd, 2001/2008

Aantal chronische ziektes naar leeftijd, 2001/2008

Kwart van de 75-plussers heeft 4 of meer chronische ziektes

Sommige mensen hebben te kampen met een groot aantal chronische ziektes. In totaal heeft 6 procent van de bevolking maar liefst vier of meer chronische aandoeningen. Bij kinderen komt dit nauwelijks voor, terwijl het bijna een kwart van de 75-plussers treft.

Chronische gewrichtsontsteking komt maar zelden alleen

Chronische gewrichtsontsteking, beroerte, hartaandoeningen en vernauwing van de bloedvaten komen het meest voor in combinatie met andere ziektes. Dit zijn dan ook ziektes die ouderen relatief vaak treffen. Chronische eczeem, astma en migraine zijn ziektes die naar verhouding meer mensen van jongere of middelbare leeftijd treffen. Deze ziektes komen vaker alleen voor, alhoewel nog steeds meer dan de helft van de mensen met deze ziektes ook een andere langdurige ziekte heeft.

Mensen met minimaal één andere chronische ziekte, per chronische ziekte, 2001/2008

Mensen met minimaal één andere chronische ziekte, per chronische ziekte, 2001/2008

De combinaties van rugaandoening met nekaandoening, hoge bloeddruk met gewrichtsslijtage, migraine met nekaandoening, rugaandoening met gewrichtsslijtage en gewrichtsslijtage met nekaandoening komen het vaakst voor.

Jan-Willem Bruggink

Bron: 
Ziektes komen vaak niet alleen (hoofdstuk 5)

StatLine, Zelfgerapporteerde medische consumptie, gezondheid en leefstijl