Statistisch jaarboek 2012

Omslag Statistisch Jaarboek 2012

Het Statistisch jaarboek 2012 biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers over de Nederlandse samenleving. Het boek is een onmisbare steun voor wie zich wil oriënteren op onderwerpen als bevolkingsgroei, leefstijl en gezondheid, onderwijs, werkloosheid, de ontwikkeling van de bouwnijverheid en industrie, en vele andere. Dit jaarboek opent met drie bijdragen rond enkele actuele zaken: de ontwikkeling van de vogelstand in het agrarische landschap, ontwikkelingen rond de pensioenleeftijd en het bezit van auto's.

.

Statistisch jaarboek als e-Book

Het Statistisch jaarboek is ook als e-book beschikbaar in het formaat epub. U kunt dit bestand downloaden en lezen op uw e-reader die dit formaat ondersteunt.