Zoekresultaten

26 resultaten voor museumbezoek
26 resultaten voor museumbezoek

Pagina 1 van 2

Individuele museumbezoeken, 2012-2020

Vooral minder museumbezoek van ouderen en mensen met een beperking

Cijfers

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid bezoeken, tarieven, werkgelegenheid

Cijfers

Opnieuw minder bezoekers in Nederlandse musea

Nederlandse musea trokken in 2021 mede door een lange lockdown ruim 2 miljoen (-14 procent) minder bezoekers dan een jaar eerder.

Artikelen

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten

Cijfers

2019 jaar van groei voor musea

Ten opzichte van 2015 trokken de musea 12 procent meer bezoeken en groeiden de publieksinkomsten met 17 procent.

Artikelen

Flinke toename museumbezoek

Het aantal museumbezoeken in 2009 bedroeg ruim 22 miljoen. Dit waren er 1,5 miljoen meer dan in 2007. In diezelfde periode steeg het aantal museumbezoeken van mensen die gratis toegang hadden met 1,6...

Artikelen

Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, regio 1995-2009

Aantal musea, cijfers over museumbezoeken en personeel. Naar regio en provincie

Cijfers

Complexe vraagstukken oplossen met big en deep data

Van Gaalen bestudeert wat de effecten zijn van gebeurtenissen en omstandigheden in de vroege jeugd op de kansen - op een diploma, op werk, op een relatie - op latere leeftijd en wat daarbij de rol is...

Artikelen

Satellietrekening cultuur en media 2018

Naast de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie en de verschillende goederen, diensten en bedrijfstakken die daarbij een rol spelen, zijn de verschillende cultuur- en...

Publicaties

Grote musea winnen slag om bezoekers

Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen...

Artikelen

Big data en deep data

Het CBS heeft de laatste jaren de samenwerking gezocht met de universiteiten.

Overig
Artikelen

Musea voor beeldende kunst grote publiekstrekkers

Musea voor beeldende kunst trokken in 2013 bijna twee van de vijf museumbezoeken. Dat is deels te danken aan hun aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dat meldt CBS.

Artikelen

Met een laag inkomen minder actief in vrije tijd

Mensen met een laag inkomen zijn minder actief in hun vrije tijd dan mensen met een hoger inkomen.

Artikelen

Meer overnachtingen van zakenreizigers

In 2015 verbleven zakenreizigers 16,8 miljoen nachten in Nederlandse hotels, 2,7 procent meer dan in 2014.

Artikelen
Artikelen

Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen

Voor de meeste niet-westerse allochtone groepen geldt, net als voor autochtonen, dat kinderen van gescheiden ouders minder vaak een diploma in het hoger onderwijs halen dan kinderen van...

Artikelen

Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008)

Op basis van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) is de gezinssituatie beschreven van alle 15-jarigen die tussen 1999 en 2008 in Nederland woonden. Nagegaan wordt of deze kinderen bij beide ouders,...

Artikelen

Musea; bezoeken, tarieven en type collectie, 1993 - 2013

Openstelling, type collectie, grootteklasse, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen en personeel

Cijfers

Vrijetijdsbesteding kinderen welvaartsafhankelijk

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen namen in 2006 minder vaak deel aan verenigingsactiviteiten dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Ze gingen ook minder vaak op vakantie.

Artikelen

Musea; openstelling, collectie, bezoeken, exploitatie 1993-2009

Aantal musea, bezoeken, tentoonstellingen en exploitatie. Naar periode.

Cijfers

Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, soort museum 1997-2009

Musea in Nederland, aantal, bezoeken en personeel. Naar soort collectie en personeelsgrootteklasse.

Cijfers

Buit. gasten; naar type accommodatie en belangrijkste activiteit 2005-2006

Buitenlandse gasten naar type accommodatie en naar belangrijkste activiteit.

Cijfers

Buit. gasten; naar land van herkomst en belangrijkste activiteit 2005-2006

Buitenlandse gasten naar land van herkomst en naar belangrijkste activiteit.

Cijfers

Musea; overkoepelende organisaties, rechtsvormen, automatisering 2001-2009

Musea in Nederland, aantal, lidmaatschap, rechtsvorm, automatisering. Naar regio, provincie en bezoekersgrootteklasse museum.

Cijfers