Satellietrekening cultuur en media 2018

De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie

Over deze publicatie

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het CBS een tweede editie van de satellietrekening cultuur en media samengesteld. Deze satellietrekening beschrijft de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp, werkgelegenheid, consumptie e.d.) voor de jaren 2015 en 2018. Daarnaast schetst het een beeld van de belangrijkste cultuur- en mediaproducten en bedrijfstakken binnen de cultuur- en mediasector. Omdat er nu twee jaren beschikbaar zijn – 2015 en 2018 – wordt ook ingegaan op de ontwikkeling van de cultuur- en mediasector, zowel ten opzichte van de totale economie als binnen de cultuur- en mediasector zelf.