Individuele museumbezoeken, 2012-2020

Frequentie en percentages individuele museumbezoeken, uitgesplitst naar leeftijd en aan- of afwezigheid van beperking, 2012-2020
Deze tabellen beschrijven het percentage mensen (vanaf zes jaar) dat in de afgelopen twaalf maanden een museum heeft bezocht, en hoe vaak zij gaan. De resultaten zijn geclusterd naar de periode vóór de uitbraak van de coronapandemie (2012-2018) en tijdens (2020). Bekostigd door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.