Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, regio 1995-2009

Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, regio 1995-2009

Regio's Perioden Museumbezoeken Gemiddeld aantal bezoeken per museum (x 1 000) Museumbezoeken Buitenlandse bezoeken (x 1000)
Nederland 2009* 27 3.304
Noord-Nederland 2009* 15 43
Oost-Nederland 2009* 20 239
West-Nederland 2009* 40 2.958
Zuid-Nederland 2009* 16 64
Groningen 2009* 14 28
Friesland 2009* 14 11
Drenthe 2009* 22 4
Overijssel en Flevoland 2009* 11 25
Gelderland 2009* 25 214
Utrecht 2009* 35 18
Noord-Holland 2009* 58 2.708
Zuid-Holland 2009* 28 221
Zeeland 2009* 11 11
Noord-Brabant 2009* 14 39
Limburg 2009* 20 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in
Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerven en presenteren.
Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het
exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een
nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld
onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal musea;
- de procentuele verdeling van de musea naar bezoekersgrootteklasse;
- het totaal aantal bezoeken uitgesplitst naar betalende en gratis
bezoeken;
- het gemiddelde aantal bezoeken per museum en het aantal bezoeken van
buitenlanders;
- personeel (gemeten zowel in aantal personen als in arbeidsjaren) in
loondienst (bezoldigd personeel), overig betaald personeel (overige
bezoldigden) en vrijwilligers.

Bovenstaande gegevens worden verder gedetailleerd naar landsdeel
en provincie.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Regio
- Noord Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe;
- Oost Nederland: Overijssel en Flevoland, Gelderland;
- West Nederland: Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland, Zeeland;
- Zuid Nederland: Noord Brabant, Limburg.

Toelichting onderwerpen

Museumbezoeken
Het aantal bezoeken aan musea in Nederland.
Gemiddeld aantal bezoeken per museum
Buitenlandse bezoeken
Het aantal bezoeken (betaald en gratis) aan musea door personen die in het
buitenland wonen.