Vrijetijdsbesteding kinderen welvaartsafhankelijk

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen namen in 2006 minder vaak deel aan verenigingsactiviteiten dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Ze gingen ook minder vaak op vakantie. De welvaartsgebonden verschillen in vrijetijdsbesteding waren in 2006 wel kleiner dan in 2004.

Aantal kinderen in huishoudens met laag inkomen constant

In 2005 leefden 429 duizend kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Dat is 12,9 procent van alle kinderen. Het aantal kinderen met een lage welvaart is al een aantal jaren stabiel. In 2000 groeiden er nog beduidend meer kinderen op in een huishouden met een laag inkomen.

Kinderen (0-17 jaar) in huishoudens met een laag inkomen

Kinderen (0-17 jaar) in huishoudens met een laag inkomen

Deelname aan verenigingsactiviteiten kleiner

In 2006 nam 54 procent van de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen deel aan verenigingsactiviteiten. Bij kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen was dat 72 procent. Wel deden kinderen uit minder welvarende gezinnen even vaak aan sport als kinderen uit gezinnen met een hogere welvaart. Ook bezochten ze even vaak een museum. 

In 2004 waren de verschillen tussen de kinderen uit minder en meer welvarende gezinnen iets groter.  Kinderen uit huishoudens met een laag inkomen namen toen minder vaak deel aan sport- en verenigingsactiviteiten. Ook bezochten ze minder vaak een museum.

Vrijetijdsbesteding naar inkomenspositie kinderen (4-17 jaar)

Vrijetijdsbesteding naar inkomenspositie kinderen (4-17 jaar)

Minder vaak op vakantie

In 2006 ging ruim 68 procent van de kinderen uit minder welvarende huishoudens minstens één keer met vakantie, tegenover 86 procent van de kinderen uit gezinnen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens. Dit aandeel is zowel voor de meer welvarende kinderen als voor kinderen uit minder welvarende gezinnen onveranderd gebleven ten opzichte van 2004.

Minimaal een keer per jaar met vakantie gaan door kinderen (4-17 jaar)

Minimaal een keer per jaar met vakantie gaan door kinderen (4-17 jaar)

Linda Moonen

Bronnen: