Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, soort museum 1997-2009

Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, soort museum 1997-2009

Categorieën Perioden Museumbezoeken Gemiddeld aantal bezoeken per museum (x 1 000) Museumbezoeken Buitenlandse bezoeken (x 1 000)
Totaal musea 2009* 27 3.304
Musea voor beeldende kunst 2009* 59 1.934
Musea voor geschiedenis 2009* 18 1.042
Musea voor natuurlijke historie 2009* 33 65
Musea voor volkenkunde 2009* 17 127
Musea voor bedrijf en techniek 2009* 50 36
Musea met gemengde collectie 2009* 55 99
Musea zonder personeel in loondienst 2009* 6 74
Musea met alleen vrijwilligers 2009* 6 27
Musea met alleen overige bezoldigden 2009* 10 28
Musea met 0 tot 5 mensjaren personeel 2009* 8 165
Musea met 5 tot 10 mensjaren personeel 2009* 34 46
Musea met 10 tot 25 mensjaren personeel 2009* 60 169
Musea met 25 of meer mensjaren personeel 2009* 181 2.923
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in
Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerven en presenteren.
Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het
exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een
nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld
onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal musea;
- het aantal musea naar bezoekersgrootteklasse;
- het totaal aantal bezoeken uitgesplitst naar betalende en gratis
bezoeken;
- het gemiddeld aantal bezoeken per museum en het aantal bezoeken van
buitenlanders;
- personeel (gemeten zowel in aantal personen als in arbeidsjaren) in
loondienst, personeel werkzaam als overig bezoldigde of als vrijwilliger.

Bovenstaande gegevens worden verder gedetailleerd naar type museum,
personeelssamenstelling en grootteklasse. Grootteklasse van het museum
wordt uitgedrukt in het aantal arbeidsplaatsen omgerekend naar fulltime
bezette plaatsen.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Museumbezoeken
Het aantal bezoeken aan musea in Nederland.
Gemiddeld aantal bezoeken per museum
Buitenlandse bezoeken
Het aantal bezoeken (betaald en gratis) aan musea door personen die in het
buitenland wonen.