Met een laag inkomen minder actief in vrije tijd

Mensen met een laag inkomen zijn minder actief in hun vrije tijd dan mensen met een hoger inkomen. Ze werken minder dikwijls als vrijwilliger en bezoeken ook minder vaak een museum. Ook hebben ze iets minder frequent contact met vrienden en kennissen

Minder vrijwilligers onder lage inkomens

In 2008 gaf een op de drie mensen uit de laagste inkomensgroep aan dat ze in het voorgaande jaar als vrijwilliger hadden gewerkt. Onder degenen met een hoger inkomen was dit aandeel beduidend groter. Personen uit de verschillende inkomensgroepen gaven wel ongeveer even vaak informele hulp. 

Vrijwillige inzet naar inkomensgroep, 2008*

Vrijwillige inzet naar inkomensgroep, 2008

Museumbezoek minder populair bij lage inkomens

De kloof tussen de laagste en de hoogste inkomensgroep was het grootst bij het bezoeken van musea. Slechts een kwart van de mensen met een laag inkomen bezocht in 2008 een museum. Van de hoogste inkomens was dat de helft. Ook waren degenen met een laag inkomen minder vaak bij sport- en verenigingsactiviteiten te vinden.

Recreatieve en culturele activiteiten naar inkomensgroep, 2008*

Recreatieve en culturele activiteiten naar inkomensgroep, 2008*

Lage inkomens zien hun vrienden minder vaak

Mensen hebben iets minder vaak contact met hun vrienden naarmate hun inkomen lager is. Zo hadden in 2008 negen op de tien mensen uit de laagste inkomensgroep ten minste een keer in de maand contact met vrienden of kennissen. Bijna drie kwart sprak ze wekelijks. Bij de hoogste inkomens waren deze percentages respectievelijk 98 en 78 procent.

Wat betreft het contact met familieleden waren er nauwelijks verschillen tussen de verschillende inkomensgroepen.

Contacten met vrienden en goede kennissen naar inkomensgroep, 2008*

Contacten met vrienden en goede kennissen naar inkomensgroep, 2008*

Linda Moonen

Bron: Minder sociale participatie door personen met weinig inkomen, Sociaaleconomische trend eerste kwartaal 2010