Musea; openstelling, collectie, bezoeken, exploitatie 1993-2009

Tabeltoelichting


De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in
Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerven en presenteren.
Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het
exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een
nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld
onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal musea;
- de openingstelling;
- aard van de collectie;
- aantal bezoeken per jaar naar wijze van entree betaling;
- gemiddelde entreeprijzen;
- georganiseerde tentoonstellingen in binnen- en buitenland;
- baten zoals subsidies en bijdragen, entree gelden, opbrengsten
Museumkaart en NS-pas, verkoop artikelen;
- lasten van onder meer personeel, huisvesting, inkoop artikelen en horeca,
afschrijvingen, rente, tentoonstellingen, verzekeringen en onderhoud
collectie.
- de aan- en verkopen van collectie.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014:
geen, tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Museumbezoeken naar soort entree
Verdeling van het aantal museumbezoeken per jaar naar soort entree.
Entree kan verkregen worden tegen betaling van vol tarief, tegen
betaling van een gereduceerd tarief, met een museumkaart of gratis.
Totaal bezoeken
Betaalde bezoeken (vol tarief)
Betaalde bezoeken met reductie
Groepskortingen, CJP-voucher, NS-dagtochten.
Bezoeken met museumkaart
Inclusief NS-pas en/of Rabo-Europas.
Gratis bezoeken