Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over het thema van het museum, het aantal bezoeken, tarieven, tentoonstellingen en werkgelegenheid van musea.

Vanaf 2015 is de onderzoekspopulatie herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de uitkomsten in deze tabel.

Per statistiekjaar 2016 is een herontwerp van de typering van de musea doorgevoerd. Daarbij is de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bepaalde typering van het zwaartepunt van de collectie losgelaten. Musea hebben in de vragenlijst over 2016 zelf mogen invullen wat het belangrijkste onderwerp van het museum is. In overleg met Museumvereniging, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de RCE is besloten om die indeling in alle statistieken te gebruiken. De indeling is met terugwerkende kracht tot en met 2015 aangepast. In de vragenlijst over 2020 hebben alle musea zichzelf opnieuw getypeerd en is de categorie ‘Overig’ komen te vervallen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2015 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers vanaf 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per december 2022:
De cijfers over de jaren 2015 t/m 2017 zijn op definitief gezet. De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2023 verschijnen de voorlopige cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Musea
Tot een museum worden alle geregistreerde musea gerekend. Ook ongeregistreerde musea die voldoen aan een aantal criteria vallen onder de onderzoekspopulatie. Deze criteria zijn:
•  Het museum heeft een vaste locatie, is permanent opengesteld en is minimaal 28 weken per jaar en drie dagen per week vrij toegankelijk.
•  Het museum heeft geen winstoogmerk, c.q. is ANBI-instelling of stichting.
•  Het museum heeft een eigen collectie en doet onderzoek naar de collectie om kennis hierover te verspreiden.
•  Het museum heeft een website of is benaderbaar via verwijzing op een groter platform.

Musea die volgens bovengenoemde regels geen museum zijn, maar wel door het publiek als zodanig worden gezien, gelden als uitzondering en worden ook tot de onderzoekspopulatie gerekend.

Openstelling
Hele jaar open
Het museum was 50 weken of meer per jaar open.
Gedeelte van het jaar open
In verband met bijvoorbeeld het seizoen of verbouwing, was het museum minder dan 50 weken per jaar open.
Thema van het museum
In de vragenlijst over 2016 hebben musea zelf kunnen aangeven wat het belangrijkste thema is van het museum. Deze vraag is in 2020 opnieuw aan de musea voorgelegd en zal periodiek herhaald worden.
Kunst
Kunst of toegepaste kunst. Hieronder vallen ook musea op het gebied van film en fotografie, beeldhouwkunst en architectuur.
Geschiedenis
Geschiedenis is inclusief cultuurhistorie en archeologie.
Natuurlijke historie
Musea gericht op het gebied van biologie, geologie, paleontologie en ecologie. Tot 2015 exclusief planten- en dierentuinen.
Bedrijf en techniek
Musea gericht op een van de exacte wetenschappen zoals astronomie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, medische wetenschappen of technieken zoals bouwkunde, industriële processen, nijverheid en ambachten.
Volkenkunde
Musea op het gebied van etnografie en antropologie. Hieronder vallen musea op het gebied van sociale structuren, geloofsovertuigingen, gebruiken en traditionele kunst.
Overig
Musea die zich niet tot een van bovenstaande categorieën (kunst, geschiedenis, natuurhistorie, bedrijf en techniek of volkenkunde) rekenen, kunnen voor de categorie overig kiezen. Met ingang van 2020 is de categorie overig vervallen.
Bezoeken
Het aantal museumbezoeken, inclusief bezoeken van buitenlanders.
Tot 2 500 bezoeken