Musea voor beeldende kunst grote publiekstrekkers

Musea voor beeldende kunst trokken in 2013 bijna twee van de vijf museumbezoeken. Dat is deels te danken aan hun aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dat meldt CBS.

Hogere bezoekersaantallen

Nederland telde in 2013 bijna 800 musea, waarvan 66 beeldende kunst tentoonstellen. Hoewel ze maar een klein deel van alle musea uitmaakten, trokken ze gezamenlijk 38 procent van de 26,4 miljoen bezoekers. Juist onder de musea met de hoogste bezoekersaantallen is de beeldende kunst sterk vertegenwoordigd.

Musea naar aantal bezoeken, 2013

Internationale uitstraling

Een deel van het succes van de kunstmusea berust op hun bekendheid in het buitenland. Zo organiseerden de Nederlandse musea 76 tentoonstellingen over de grens, waarvan de kunstmusea er 46 voor hun rekening namen. De Nederlandse musea trokken bijna 7 miljoen bezoekers uit het buitenland. Meer dan de helft hiervan was op beeldende kunst gericht.

Museumbezoeken, 2013

Meer betaald personeel

De musea voor beeldende kunst trokken gemiddeld 151 duizend bezoekers, ruim zes keer zoveel als de andere musea die 23 duizend bezoekers telden. Gerekend in voltijdbanen hebben de kunstmusea ook meer betaalde personeelsleden dan de andere: 35 tegenover 6. Beide soorten musea maken evenveel gebruik van vrijwilligers.

Personeel per museum, 2013