Musea

Meer dan de helft van de musea is te kenschetsen als historisch museum. In de negentiende eeuw is een groot aantal musea met een overwegend historische collectie geopend met als doel ‘het glorierijke verleden te laten herleven’. Ook talrijk zijn in Nederland de musea voor bedrijf en techniek, waar voorwerpen uit de geschiedenis van de wetenschap en bedrijfstakken worden getoond. De publieke belangstelling voor dergelijke musea was echter relatief klein vergeleken met het aanbod. Kunstmusea trokken relatief meer bezoekers: 10 procent van de musea trok 22 procent van de bezoeken. Onder de gemengde musea bevindt zich nog een aantal grote musea, die ook een uitgebreide kunstcollectie herbergen, zoals Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam. Ook die trekken relatief veel bezoekers.

Musea en museumbezoek naar aard van de verzameling

Musea en museumbezoek naar aard van de verzameling