Zoekresultaten

122 resultaten voor kringloopeconomie
122 resultaten voor kringloopeconomie

Pagina 4 van 5

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

CBS brengt elektronisch afval Europese landen in kaart

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronisch afval te meten.

Artikelen

Voetafdrukberekeningen met SNAC-Exiobase

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Cijfers

Waste over Time Script

Informatie over Physical Sales and Waste Forecast Script

Overig

CBS brengt met nieuwe methode elektronisch afval Europese landen in kaart

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronische afval te meten

Overig

CBS en Hogeschool van Amsterdam zoeken synergie op

werken aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken

Artikelen

Uitbreiding van de Monitor materiaalstromen (alleen Engelstalig)

Haalbaarheidsstudie naar de concepten en data ten behoeve van een geïntegreerd systeem om de ‘circulaire economie’, 'bio-based economy', eco-belasting en natuurlijke hulpbronnen te meten.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het milieu-aspect van de Nederlandse internationale handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het...

Publicaties
FAQ's

Nieuwsbrief Milieurekeningen en duurzaamheid 2022

De milieurekeningen van het CBS beschrijven en analyseren de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen aan op de...

Overig

Hogeschool Amsterdam

Op 6 februari 2018 tekenden het CBS en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een raamovereenkomst om hun strategische samenwerking te bekrachtigen.

Overig

Het meten en toewijzing van milieudruk

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Cijfers

CBS en gemeente Zwolle bundelen krachten

data-infrastructuur, dataverwerking en privacy

Artikelen

ICT, kennis en economie 2020

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Online platformen.

Publicaties

Jocelyn, statistisch Onderzoeker

Mijn interesses liggen op het gebied van economie en milieu, duurzaamheid en klimaat. Bij het CBS worden statistieken gemaakt die deze thema’s combineren: de milieurekeningen.

Overig

Is ‘ontspullen’ een maatschappelijke trend?

Nederlandse huishoudens zijn in de laatste decennia steeds meer gaan consumeren. Internationaal behoort ons land wat dat betreft tot de top van de wereld. Maar wie de media volgt, ziet dat er ook...

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Nieuwsbrief Regionaal, april 2023

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2022

De Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 beschrijft de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’, de schokbestendigheid van de brede welvaart, de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Haalbaarheidsstudie koppeling zeggenschap en Exiobase

Studie die mogelijkheid toetst om informatie over zeggenschap van individuele ondernemingen aan Exiobase te koppelen.

Artikelen
Overig

Toegevoegde waarde milieusector

De bijdrage van de milieusector aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) is gestegen

Overig

Wat kost het milieu? Wie betaalt dat? Brengt het ook wat op?

De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van milieuverontreiniging kosten vaak geld en leiden tot allerlei geldstromen binnen de economie.

Overig

Nieuwsbrief milieurekeningen en duurzaamheid 2023

Onderzoek en ontwikkelingen op het terrein van de milieurekeningen, klimaat en energie, natuurlijk kapitaal, circulaire economie, duurzaamheid en brede welvaart en de SDG’s in 2021, met een...

Overig

Venlo zet data effectiever in voor stad en regio

De gemeente Venlo start op 19 april in samenwerking met het CBS een Urban Data Center

Artikelen