PBL

© Hollandse Hoogte / Jean-Pierre Jans

Wat is het?

Het CBS draagt met zijn kennis en data, in nauwe samenwerking met andere kennisinstellingen, ook in 2022 bij aan het monitoren van de transitie naar een circulaire economie via de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast onderzoeken het CBS en PBL, gelet op de grote beleidsbehoefte, hoe complete en samenhangende statistieken over milieu-voetafdrukken de komende jaren kunnen worden ontwikkeld.

Waarom?

Grote (beleids)behoefte om complete en samenhangende cijfers over milieu-voetafdrukken te ontwikkelen.

Maatschappelijke relevantie

De circulaire economie is een middel om de economie duurzamer te maken en sluit daarin direct aan bij de SDG’s van de Verenigde Naties.