Hogeschool Amsterdam

© Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers
In 2018 tekenden het CBS en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een raamovereenkomst om hun strategische samenwerking te bekrachtigen. Onderwerpen van gezamenlijk onderzoek zijn: oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, laadpalen, sensoren, participatie, armoede, schulden en circulaire economie. Een initiatief dat al gestart is, heeft betrekking op de minor Big Data. Daarnaast hebben onderzoekers van het kenniscentrum CAREM van de HvA (onder strenge voorwaarden) toegang tot bij het CBS beschikbare microdata gekregen.

Hogeschool Amsterdam