Het meten en toewijzing van milieudruk

Dit rapport bespreekt de verschillende mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten in termen van carbon emissies en grondstofgebruik.
Het gebruik van grondstoffen door de Nederlandse maatschappij en de uitstoot van CO2 zijn belangrijke indicatoren in de context van het Rijksbreed Programma Circulaire Economie (RPCE). Deze notitie bespreekt wat er precies wordt bedoeld met de milieudruk (grondstofgebruik en CO2-emissies) van Nederland in termen van de toewijzing naar landen, sectoren, producenten en consumenten. Deze notitie werkt de verschillend mogelijkheden empirisch uit op het niveau van de vijf transitieagenda’s die zijn geformuleerd in de RPCE. Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.