Waste over Time Script

Hoe kun je bepalen hoeveel materialen er zich in de vorm van elektrische en elektronische apparatuur in de economie bevinden, en wanneer welke hoeveelheden daarvan als afval verschijnen? Dit is een van de vragen in de circulaire economie waarop CBS het antwoord heeft ontwikkeld in de vorm van een script, dat voor alle EU-landen gebruikt kan worden.

Het Waste over Time (of WOT) is een door CBS ontwikkeld script om vanuit de Europese productie- en handelsstatistieken het gewicht te bepalen van de verkopen van elektronische en elektrische apparatuur en het daaruit te onstane elektronisch en elektrisch afval (WEEE). Hiervoor wordt de ‘apparent consumption methode’ en verkoop en levensduur methode gebruikt. De verkopen wordt bepaald door de productie en de importen in een land bij elkaar op te tellen en vervolgens de exporten er van af te trekken. De hoeveelheid afval wordt bepaald door de consumptie te combineren van de curves voor de verwachte levensduren van elektronische en elektrische apparatuur. Hiermee kunnen de “urban mine” en de toekomstige hoeveelheid afval voorspeld worden als functie van de tijd.

Het script heeft toepassingen voor:

WEEE Richtlijn
• De methode in het script is conform het voorstel om op de markt gezette en WEEE Generated in the Europese WEEE-richtlijn te bepalen zoals gedefinieerd in Artikel 7 lid van de Richtlijn. Voor meer informatie over de WEEE richtlijn zie website EU.
• Overheidsorganisaties van lidstaten, milieu-inspecties, WEEE registerhouders van de EU kunnen het script gebruiken om verkopen in detail uit registers te verifieren

Circulaire economie
• Het script wordt gebruikt in het EU Horizon 2020 ProSUM Project.
• Het wordt toegepast in Material Flow Analyse en Urban Mining door verkopen, gebruiksfase en voorspellen van afvalstromen Het script kan eenvoudig uitgebreid worden naar andere producten.

Het Waste over Time (of WOT) bevat alle relevante brondata om de berekeningen voor de EU-28 lidstaten uit te voeren voor 54 elektronische en elektrische apparaten (de UNU-KEYS). De data zijn afkomstig van Eurostat, parameters voor het bepalen van verkopen, en uit uit de resultaten van een project van DG Environment waar CBS aan deelnam (LINK 1).

Het script is dusdanig geprogrammeerd dat dit uitgebreid kan worden naar andere producten en is in R geschreven.

Het script en handleiding zijn hier te downloaden

De uitkomsten die uit het script komen, zijn te zien op deze pagina.

Als je het script gebruikt, graag referen naar:
Van Straalen, V.M, Roskam, A.J., & Baldé, C.P. (2016). Waste over Time [computer software]. The Hague, The Netherlands: Statistics Netherlands (CBS). Retrieved from: http://github.com/Statistics-Netherlands/ewaste