Zoekresultaten

31 resultaten voor keyword:zorgverzekering
31 resultaten voor keyword:zorgverzekering

Pagina 1 van 2

Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2023

Wanbetalers zorgverzekering 2023 naar achtergrondkenmerken

Cijfers

Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie

Theory of change van de pilot samenwerking tussen een zorgverzekeraar en de rechtbank bij betalingsachterstanden.

Cijfers

Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie

Onderzoek naar de samenwerking tussen een zorgverzekeraar en de rechtbank Amsterdam bij een schuldhulpinterventie in de periode januari 2021 en april 2022.

Cijfers

Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2022 - deel 2

Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar achtergrondkenmerken - deel 2

Cijfers

Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de gezondheid en het zorggebruik van mensen, uitgesplitst naar het wel of niet hebben van een aanvullende verzekering. Met focus op zorggebruik dat vanuit...

Publicaties

Hoe betalen wij voor de zorg?

Hoe worden de uitgaven aan zorg en welzijn gefinancierd? En door wie?

Publicaties

Lagere premie meest genoemde reden bij overstap zorgverzekeraar

Eind 2019 bracht 1 op de 5 volwassenen een wijziging aan in hun zorgverzekering. Mensen die toen wisselden van zorgverzekeraar noemden een lagere premie het vaakst als reden om over te stappen. Ruim...

Artikelen

Keuzes rond de zorgverzekering

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van het vragenblok over het zorgverzekeringsgedrag beschreven dat in 2020 eenmalig deel uitmaakte van de CBS Gezondheidsenquête. Speciale aandacht is...

Publicaties

Opnieuw minder wanbetalers zorgverzekering

Het aantal inwoners van Nederland dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie is in 2018 verder afgenomen.

Artikelen

Weer minder wanbetalers zorgverzekering

Er zijn weer minder wanbetalers van zorgverzekering. In 2017 ging het om 1,7 procent. Onder mannen van 25 tot 40 jaar zijn de meeste wanbetalers. Ook onder mensen met migratieachtergrond komen...

Artikelen

Meer wanbetalers zorgpremie sinds 2010

Het aantal personen dat minstens een half jaar achter loopt met het betalen van zijn zorgpremie is sinds 2010 toegenomen van 244 duizend naar 298 duizend in 2014. Het aandeel steeg daarmee van iets...

Artikelen

Huishoudens besparen op aanvullende zorgverzekering

Nederlandse huishoudens hebben in 2013 minder betaald voor hun zorgverzekering dan in 2012. Meer huishoudens zagen af van een aanvullende verzekering en wisten zo hun zorgpremie te verlagen. Van de...

Artikelen

Premie basisverzekering bleef lange tijd gelijk, vermogens van zorgverzekeraars stegen

Tussen 2011 en 2014 is de premie van de basisverzekering ongeveer gelijk gebleven, op ruim 1 300 euro per jaar. In 2006 was de jaarpremie nog geen 950 euro. Onlangs werd bekend dat in 2015 de...

Artikelen

Prijsstijgingen vooral door belastingwijzigingen

In 2013 werden flinke prijsstijgingen voornamelijk veroorzaakt door belastingwijzigingen. Shag en postzegels stegen het meest in prijs. Telefoons daalden het hardst in prijs.

Artikelen
Artikelen

Mening meerderheid: hogere zorgpremie bij ongezonde leefstijl

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat rokers en mensen die veel alcohol drinken een hogere premie voor de zorgverzekering zouden moeten betalen.

Artikelen

Bescheiden banengroei

In het tweede kwartaal van 2011 waren er 51 duizend banen van werknemers meer dan in dezelfde periode van 2010. Dit is een toename van 0,6 procent.

Artikelen

Aantal banen blijft toenemen

In het tweede kwartaal van 2011 waren er 51 duizend banen van werknemers meer dan in dezelfde periode van 2010. Dit is een toename van 0,6 procent. Het aantal banen was voor de derde maal op rij...

Artikelen

Iets meer banen dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2011 waren er 34 duizend banen van werknemers meer dan in dezelfde periode van 2010.

Artikelen

Werkgelegenheid herstelt verder

In het vierde kwartaal van 2010 was het aantal banen van werknemers 34 duizend hoger dan in het vierde kwartaal van 2009. Na anderhalf jaar van krimp nam het aantal banen weer toe vergeleken met een...

Artikelen

Afname banen kleiner

In het tweede kwartaal waren er 63 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2009. Dit is een afname van 0,8 procent. De krimp is kleiner dan die in de voorgaande drie...

Artikelen

Veel kleiner banenverlies

In het tweede kwartaal van 2010 waren er 63 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2009.

Artikelen

Minder banenverlies

In het vierde kwartaal van 2009 waren er 147 duizend banen van werknemers minder dan in het vierde kwartaal van 2008. Dit is een daling van 1,8 procent.

Artikelen

Flink banenverlies

In het tweede kwartaal van 2009 waren er 72 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2008.

Artikelen

Iets meer banen dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2009 waren er 23 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2008, daarmee komt het aantal banen uit op 7,9 miljoen.

Artikelen