Auteur: Jan-Willem Bruggink

Keuzes rond de zorgverzekering

Wie deden eind 2019 aanpassingen aan de zorgverzekering en wie niet? En wat waren hun beweegredenen?

Over deze publicatie

In 2020 werden in de CBS-Gezondheidsenquête eenmalig vragen gesteld over keuzes en gedrag rond de zorgverzekering. Uit de resultaten blijkt dat de hoogte van de premie het belangrijkste aspect was bij de keuze voor de zorgverzekering. Dit gold met name voor mensen met alleen een basisverzekering. Ook werd een lagere premie het meest genoemd als reden om over te stappen door mensen die eind 2019 wisselden van zorgverzekering. Dit overstappen werd na controle voor verschillen in achtergrondkenmerken (onderwijsniveau, leeftijd en geslacht) even vaak gedaan door mensen met als zonder langdurige aandoening.
Ruim driekwart van de verzekerden veranderden tussen 2019 en 2020 niets aan hun zorgverzekering. Dit vooral omdat ze tevreden waren over hun huidige verzekering. Van de niet-veranderaars had bijna een kwart wel nagedacht over een verandering van/in de zorgverzekering.