Bescheiden banengroei

  • Meer banen bij handel, horeca, zorg en zakelijke dienstverlening
  • Minder banen bij openbaar bestuur
  • Lage loonstijging

In het tweede kwartaal van 2011 waren er 51 duizend banen van werknemers meer dan in dezelfde periode van 2010. Dit is een toename van 0,6 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 steeg het aantal banen, na seizoenscorrectie, met 25 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Banengroei was er onder meer in de handel, vervoer en horeca, de zorg en de zakelijke dienstverlening. In de industrie, bouw, financiële dienstverlening en het openbaar bestuur kromp de werkgelegenheid. Bij het openbaar bestuur waren er 12 duizend banen minder dan een jaar eerder.

De lonen per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal van dit jaar 1,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Deze bescheiden stijging ligt net iets boven de cao-loonstijging van 1,0 procent. De financiële dienstverlening had met 3,1 procent de grootste loonstijging.

De loonkostenstijging van 1,4 procent was iets hoger dan de loonstijging. De stijging van de werkgeverspremies voor werkloosheid en zorgverzekeringen was iets groter dan de premiedaling voor arbeidsongeschiktheid.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.