Aantal banen blijft toenemen

In het tweede kwartaal van 2011 waren er 51 duizend banen van werknemers meer dan in dezelfde periode van 2010. Dit is een toename van 0,6 procent. Het aantal banen was voor de derde maal op rij hoger dan een jaar eerder. Deze toename werd vooral gerealiseerd in de handel, vervoer en horeca, de zorg en de zakelijke dienstverlening. In de bouw, industrie en openbaar bestuur waren er minder banen dan een jaar eerder.

Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Hiermee rekening houdend was het aantal banen in het tweede kwartaal 0,3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2011.

Nederland telde in totaal ruim 7,9 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Omgerekend naar voltijdbanen kwam het aantal banen in het tweede kwartaal uit op bijna 6 miljoen. Dit is 0,4 procent meer dan een jaar eerder.

De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. Deze bescheiden loonstijging is net iets hoger dan de cao-loonstijging van 1,0 procent. Door hogere werkgeverspremies voor werkloosheid en de zorgverzekering stegen de totale loonkosten per arbeidsjaar nog iets meer dan de lonen van werknemers. De totale loonkosten waren 1,4 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2010.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.