Werkgelegenheid herstelt verder

In het vierde kwartaal van 2010 was het aantal banen van werknemers 34 duizend hoger dan in het vierde kwartaal van 2009. Na anderhalf jaar van krimp nam het aantal banen weer toe vergeleken met een jaar eerder.

Er waren in het vierde kwartaal in totaal bijna 7,9 miljoen banen van werknemers in ons land. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Omgerekend naar voltijdbanen kwam het aantal banen uit op 5,9 miljoen. Dit is iets hoger dan een jaar eerder.

Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Hiermee rekening houdend was het aantal banen in het vierde kwartaal 0,3 procent hoger dan in het derde kwartaal. Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de werkgelegenheid voor de derde maal op rij. Er kwamen vooral uitzendbanen bij. In de huidige fase van economisch herstel kiezen werkgevers veelal voor het inzetten van werknemers met flexibele arbeidscontracten.

De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het vierde kwartaal 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee is de toename groter dan de cao-loonstijging, die op 1,1 procent uitkwam. Door hogere werkgeverspremies voor werkloosheid en de zorgverzekering stegen de totale loonkosten per arbeidsjaar nog iets meer dan de lonen van werknemers. De totale loonkosten waren 1,8 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2009.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.