Iets meer banen dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2011 waren er 34 duizend banen van werknemers meer dan in dezelfde periode van 2010. Dit is een toename van 0,4 procent. Het aantal banen was voor de tweede maal op rij hoger dan een jaar eerder. Deze toename werd vooral gerealiseerd in de zorg en de zakelijke dienstverlening. In de bouw, industrie en openbaar bestuur waren er minder banen dan een jaar eerder.

Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Hiermee rekening houdend was het aantal banen in het eerste kwartaal 0,1 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2010. In de voorgaande drie kwartalen steeg de werkgelegenheid van kwartaal-op-kwartaal.

Nederland telde in totaal ruim 7,8 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Omgerekend naar voltijdbanen kwam het aantal banen in het eerste kwartaal uit op bijna 5,9 miljoen. Dit is 0,1 procent hoger dan een jaar eerder.

De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het eerste kwartaal 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee is de toename beduidend groter dan de cao-loonstijging, die op 1,1 procent uitkwam. Vooral uitbetaalde (incidentele) bonussen hadden een opwaarts effect op de feitelijke lonen. Door hogere werkgeverspremies voor werkloosheid en de zorgverzekering stegen de totale loonkosten per arbeidsjaar nog iets meer dan de lonen van werknemers. De totale loonkosten waren 2,5 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2010.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.