Mening meerderheid: hogere zorgpremie bij ongezonde leefstijl

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat rokers en mensen die veel alcohol drinken een hogere premie voor de zorgverzekering zouden moeten betalen. Voor ouderen, mensen met een niet zo goede gezondheid en mensen bij wie genetisch is vastgesteld dat ze een grotere kans op ziekte hebben, hoeft de premie daarentegen niet omhoog.

Minder solidair met rokers en drinkers

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit: iedere volwassene betaalt dezelfde premie voor de basiszorgverzekering, ongeacht leeftijd, gezondheid of kans op ziekte. Echter, bijna 55 procent van de volwassenen in ons land vindt dat de zorgpremie voor rokers en mensen die veel alcohol drinken hoger zou moeten zijn. Bijna een kwart is voorstander van een hogere zorgpremie voor mensen die onvoldoende bewegen.

Mening bevolking 18 jaar en ouder over hoogte zorgpremie naar leefstijl, 2010

Mening bevolking 18 jaar en ouder over hoogte zorgpremie naar leefstijl, 2010

Niet-rokers: zorgpremie rokers omhoog

Vooral niet-rokers vinden dat rokers een hogere zorgpremie zouden moeten betalen. Van hen is 65 procent die mening toegedaan, tegenover 38 procent van degenen die af en toe roken en 18 procent van de dagelijkse rokers. Van de laatste groep vindt ruim 70 procent juist dat de premie voor rokers ongewijzigd zou moeten blijven.

Mening bevolking 18 jaar en ouder over hoogte zorgpremie voor rokers naar eigen rookgedrag, 2010

Mening bevolking 18 jaar en ouder over hoogte zorgpremie voor rokers naar eigen rookgedrag, 2010

Geen hogere premie bij een grotere kans op ziekte

Hoewel ouderen relatief veel gebruik maken van de gezondheidszorg vindt bijna 60 procent van de volwassen bevolking dat de zorgpremie voor ouderen ongewijzigd zou moeten blijven. Ruim 30 procent vindt zelfs dat de zorgpremie voor deze groep lager zou moeten zijn. Voor mensen met een niet zo goede gezondheid vindt 81 procent dat de premie gelijk moet blijven. Een vergelijkbaar deel heeft dezelfde mening als het gaat om mensen die genetisch belast zijn.

Mening bevolking 18 jaar en ouder over hoogte zorgpremie voor ouderen en zieken, 2010

Mening bevolking 18 jaar en ouder over hoogte zorgpremie voor ouderen en zieken, 2010

Rianne Kloosterman

Bron: Solidariteit in de gezondheidszorg , Bevolkingstrends, derde kwartaal 2011