Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2022

Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar achtergrondkenmerken
De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar verschillende kenmerken waaronder leeftijd, geslacht, herkomst en regio. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal zes maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2022 (peildatum).